Hoppa till innehållet

Läkarmottagning

Om du behöver en tid till läkarmottagningen, ta kontakt med din hälsostation. Kontaktuppgifterna till hälsostationer hittar du längre ner under Verksamhetsställen och kontaktinformation.

När du tar kontakt med hälsostationen bedömer alltid skötaren först din situation och hänvisar dig sedan till rätt vårdplats. Utifrån den bedömning som gjorts per telefon kan du till exempel få anvisningar för hemvård av din sjukdom, en tid till en skötares, fysioterapeuts eller läkares mottagning eller en telefontid till en läkare eller skötare.

Hälsorådgivningstelefon 09 310 10023 (24 h)
Läkarbesök är avgiftsfria. Avgiften för ett outnyttjat besök som inte avbokas är 40,30 €. Avgiften uppbärs av personer som fyllt 15 år.

Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården förnyas från och med den 1 juli, vilket orsakar ändringar särskilt vad gäller inkomstbundna klientavgifter.

Ytterligare information hittar du i länken nedan.

Förutsättningar för användning:

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 <    1    2    3    4    5   

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »