Hoppa till innehållet

Den psykiatriska sjukskötarens mottagning på hälsostationen

På hälsostationerna arbetar sjukskötare(psykisk hälsa och missbruksarbete) vars tjänster är avsedda för personer över 18 år. Tillsammans med läkare sköter de patienter som lider av lindrig eller medelsvår depression, ångestsyndrom eller livskris och stöder i minskningen av hälsoskadligt alkohol- eller läkemedelsmissbruk. Även anhöriga kan fråga råd av sjukskötaren då en oro väckts för en närståendes missbruk. Sjukskötarna gör i samarbete med läkare preliminära ADHD-bedömningar.

Patienten hänvisas till sjukskötarens (psykisk hälsa och missbruksarbete) mottagning efter att läkaren eller den egna skötaren har bedömt att det finns ett behov av vård.

Patienten besöker mottagningen i genomsnitt 1-6 gånger. Områdesvis ordnas egenvårdskurser för depression.

Förutsättningar för användning:

för personer över 18 år, läkaren eller den egna skötaren har bedömt att det finns ett vårdbehov

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Patienten hänvisas till sjukskötarens (psykisk hälsa och missbruksarbete) mottagning efter att läkaren eller den egna skötaren har bedömt att det finns ett behov av vård.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    3    4    5    >   

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »