Hoppa till innehållet

Arbets- och dagverksamhet för personer med utvecklingsstörning

Syftet med arbets- och dagverksamheten är att skapa meningsfulla aktiviteter som på ett individuellt sätt stödjer klienten att bli självständigare och vuxnare samt att aktivt delta i samhället.

Inom arbetsverksamheten lär man ut spelregler i anslutning till arbetslivet och funderar på individuella karriärstigar tillsammans med klienten. Klienten kan styras till den stödda sysselsättningsservicen även via arbetsverksamheten.

Arbetet kan ske inom till exempel olika underleverantörs- och trädgårdsarbeten, handarbete samt matförsörjning, städning och klädvård.

Dagverksamheten stödjer klientens individuella funktionsförmåga och kommunikation.
Verksamheten omfattar till exempel musik, motion och stimulering av sinnena samt aktiviteter som iakttar kroppen och det egna jaget.

Servicen söks vid enheten för socialt arbete i det egna bostadsområdet.

Servicen produceras av arbets- och dagverksamheten eller privata serviceproducenter.

Klienterna betalar en avgift för måltiderna. Annars är tjänsten avgiftsfri för klienterna. Verksamhetscentret betalar för klienternas arbetsresor. De som reser med kollektivtrafik får HRT: s resekort. För andra ordnas färdtjänst mellan hemmet och verksamhetscentret.

Förutsättningar för användning:

Klienten är över 18 år och har en utvecklingsstörning.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »