Hoppa till innehållet

Assisterat, instruerat och stött boende för utvecklingsstörda

Vid bedömningen av boendemöjligheterna beaktas personens behov av hjälp, vård, handledning och stöd i det dagliga livet.

Assisterat boende passar personer som behöver mycket hjälp, vård, handledning och stöd i sina dagliga aktiviteter. I det assisterade boendet finns övervakning även nattetid och personalens hjälp och stöd är därmed tillgängliga under alla tider på dygnet.

Instruerat boende passar personer som i viss mån behöver hjälp, stöd och handledning i sina dagliga aktiviteter. I det instruerade boendet finns ingen övervakning under natten, men personen får dagligen hjälp, stöd och handledning för sitt boende av personalen, i regel även under kvällar och veckoslut.

Stött boende passar personer som ganska självständigt klarar av sina dagliga aktiviteter. Handledning och stöd för boendet ordnas med hjälp av antingen gruppboendets anställda eller andra stödtjänster såsom hemvårdsledare. Mängden stöd varierar individuellt.

Lokalcentralen vid fastighetskontoret gör hyreskontrakt för klienterna. Klienten betalar den hyra som lokalcentralen fastställt för det boendeutrymme som han eller hon personligen förfogar över samt en proportionerlig andel av de gemensamma utrymmena. Lokalcentralen fastställer boendekostnaderna separat för varje rum i boendeenheten. Hyran för delade rum delas jämnt enligt antalet personer som bor i rummet. Varje person betalar en rimlig andel i hyra för de allmänna utrymmen som står till invånarnas förfogande. Dessa gemensamma utrymmen utgörs av ett gemensamt vardagsrum, matsal och sanitetsutrymmen.

Dessutom uppbärs av invånarna en avgift för uppehälle, som utgörs av en grundavgift och en måltidsavgift. Grundavgiften omfattar bland annat anskaffningar och tjänster till gruppboendet, såsom tvättning samt inredning och städning av de gemensamma utrymmena. För måltiderna uppbärs en avgift antingen per måltid eller så kan klienten välja så kallad full måltidsservice.

Klienten betalar själv alla personliga anskaffningar. Sådana är bland annat kläder, möbler, hygienprodukter, hälsovård, mediciner, hobbyer och semesterresor.

Förutsättningar för användning:

För att få tjänsten förutsätts att personen är klient inom specialomsorgen för utvecklingsstörda.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »