Hoppa till innehållet

Stödd sysselsättningsservice

Den stödda sysselsättningsservicen erbjudet arbetscoaching med huvudmålet att klienten blir sysselsatt antingen på heltid eller deltid. Arbetscoachingen sker individuellt.

Arbetscoachingen inleds med en kartläggning av klientens färdigheter och alternativa arbetsuppgifter. Där utreds klientens möjligheter till sysselsättning och behovet av stöd. Tillsammans med klienten letar man efter en lämplig arbetsplats, sänder arbetsansökningar och går på arbetsintervjuer. Klienten får stöd i uträttande av ärenden som hänför sig till arbetet.

I det nya jobbet får klienten arbetscoaching och strävan är att stegvis minska stödet till klienten. Också arbetsgivaren stöds i frågor som gäller anställningsförhållandet, såsom att söka lönesubvention. Vid behov kan arbetscoachen ge stöd också senare under anställningen.

Klientskapet har ingen utsatt tid. Tjänsten är avgiftsfri.

Förutsättningar för användning:

Förutsättningen för att få utnyttja stödd sysselsättningsservice är att klienten fyllt 18 år, har t.ex. en utvecklingsstörning, ett syndrom som omfattas av autismspektret, ADHD/ADD, dysfasi, omfattande utvecklingsstörning, blandad specifik utvecklingsstörning eller annan utvecklingsstörning eller skada. Tjänsten är avsedd för Helsingforsbor.

Servicen inleds genom en bedömning av servicebehovet i samråd mellan klienten, socialt arbete och stödd sysselsättningsservice. En förutsättning är att servicen anses påverka klientens sysselsättning och att klienten drar nytta av servicen. Det viktigaste i bedömningen av servicebehovet är klientens egen inställning och motivation.

En del av sökanden kan vid behov hänvisas till fortsatta studer, övriga arbets- och dagverksamhetens enheter, FPA:s tjänster eller en annan tjänst som bättre lämpar sig för klienten.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »