Hoppa till innehållet

Socialhandledning för personer med utvecklingsstörning

Målet med servicen är att stödja personens egen aktivitet och hela familjens kontroll över livet.

Servicen är främst avsedd för vuxna som har en utvecklingsstörning och som bor i en egen bostad.

Socialhandledaren ger handledning till klienterna i dagliga sysslor (t.ex. i matlagning, hemarbeten, hälsovård och uträttande av ärenden) och ordnar för klienten tjänster som han eller hon behöver.

Tjänsten omfattar sexualrådgivning, terapi eller sexualutbildning i frågor som gäller sexualitet, kroppen, känslor eller mänskliga relationer.

Servicen söks hos en socialarbetare inom vården av personer med utvecklinggstörning vid enheten för socialt arbete i det egna bostadsområdet. Skriftlig ansökan krävs inte.

Tjänsten är avgiftsfri för klienterna.

Klienten, och vid behov hans eller hennes familj, gör upp en handledningsplan tillsammans med socialhandledaren.

Förutsättningar för användning:

En socialarbetare inom vården av personer med utvecklingsstörning bedömer servicebehovet tillsammans med klienten och hans eller hennes nätverk. Klienten uppger grundläggande information om sitt hälsotillstånd, sina dagliga färdigheter, rehabiliteringsrekommendationer och så vidare.

Tjänsten är avsedd för Helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »