Hoppa till innehållet

Socialarbete inom vården av utvecklingsstörda

Målet med tjänsterna inom socialarbetet för utvecklingsstörda är att hjälpa klienterna att leva ett så självständigt liv som möjligt i livets olika skeden.

Tjänsterna omfattar bland annat att ge råd, bedöma situationen, kartlägga servicebehovet, utarbeta en serviceplan, ordna lämpliga tjänster och förutse framtida servicebehov.

Servicen söks hos en socialarbetare inom vården av utvecklingsstörda vid enheten för socialt arbete i det egna bostadsområdet.

Tjänsten är avgiftsfri för klienterna.

Om klienten behöver service inom vården av utvecklingsstörda utarbetas ett specialvårdsprogram och vid behov dessutom en serviceplan för honom eller henne. Socialarbetaren framför ett förslag till ledningsgruppen inom specialvården för godkännande av specialvårdsprogrammet.

Socialarbetaren inom vården av utvecklingsstörda bedömer klientens situation och servicebehov i samarbete med klienten själv, polikliniken för utvecklingsstörda och/eller en eventuell remitterande part (till exempel ett sjukhus). Klienten ger grundläggande information om sitt hälsotillstånd, undersökningar som han eller hon genomgått och eventuella servicerekommendationer från andra parter.

Förutsättningar för användning:

Klienten har en utvecklingsstörning.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »