Suoraan sisältöön

Barnskyddets stödfamiljsverksamhet

Målet är att familjen ska bli starkare med hjälp av stödfamiljsverksamheten och andra nödvändiga stödformer.

Barnet besöker stödfamiljen ett veckoslut per månad. Där får barnet omsorg i enlighet med sin ålder, stimulans och nya, trygga människorelationer.

Man anhåller om tjänsten tillsammans med den ansvariga socialarbetaren. För ansökan behövs båda föräldrarnas samtycke.

Stödfamiljerna fungerar frivilligt och rekryteras och förbereds av stödfamiljsenheten.

Tjänsten är avgiftsfri för klienterna.

Förutsättningar för användning:

Tjänsten är avsedd för barnskyddets klientfamiljer med behov av särskilt stöd. Servicen hjälper i problem med uppfostran, orken eller då familjen har ett begränsat socialt nätverk.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska

För tjänsten svarar:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:Suomeksi » | På svenska | In English »

DELA