Hoppa till innehållet

Talterapi för vuxna

Talterapeuter gör en bedömning vuxna utifrån en läkarremiss.

Orsaken till remissen kan vara

- svårigheter att producera tal
- svårigheter att förstå tal
- svårigheter att svälja.

Syftet med talterapeutiska undersökningar är att diagnosticera störningar i personens tal, kommunikation eller dysfasi och fastställa störningens svårighetsgrad. Dessutom är syftet att bedöma hur symtomen påverkar personens kommunikation och dagliga liv.

Resultaten av talterapeutiska undersökningar redogörs för patienten, hans eller hennes anhöriga och ett eventuellt vårdteam och vid behov utarbetar man tillsammans en plan om rehabiliteringens innehåll och mål.

Genom talterapeutisk rehabilitering strävar man efter att förbättra talproduktionen och att patienten bättre kan förstå, läsa, skriva och svälja. Vid svåra kommunikativa störningar är man ofta tvungen att söka efter och använda medel som stöder och ersätter talet tillsammans med patienten och de anhöriga.

Ytterligare upplysningar: tfn 09 3104 7686.

Förutsättningar för användning:

remiss krävs
Servicen är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »