Hoppa till innehållet

Socialarbete inom barnskyddets öppenvård

Inom barnskyddet arbetar man för skydd av barn och familjer.

Servicen är avsedd för barn, deras föräldrar eller andra vårdnadshavare i sådana situationer där barnets rätt till en trygg och stimulerande uppväxtmiljö, en balanserad och mångsidig utveckling och särskilt skydd inte förverkligas eller där det finns skäl att misstänka att de inte förverkligas.

Socialarbetaren letar tillsammans med klienten efter alternativ för att lösa situationen, ordnar stödtjänster och service samt kontrollerar och bedömer hur de genomförs och vilken inverkan de har. Med stödåtgärderna inom öppenvården betonas systematiskt och heltäckande socialarbete och styrning av familjen till tjänster som behövs.

Om stödtjänsterna inom öppenvården inte är tillräckliga, möjliga eller ändamålsenliga kan barnet placeras med kort varsel, omhändertas eller placeras utom hemmet.

Man kan anhålla om servicen vid enheten för socialarbete inom öppenvården i det egna bostadsområdet. Socialarbetaren inom barnskyddets öppenvård är ansvarsperson för barnskyddsprocessen.

Tjänsten är avgiftsfri för klienterna.

Förutsättningar för användning:

Man blir klient inom socialarbetet inom barnskyddets öppenvård om klientskapet fortsätter efter en utredning av behovet av barnskydd.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »