Hoppa till innehållet

Eftermiddagsverksamhet

Lekparkerna ordnar eftermiddagsverksamhet för skolelever. Skolornas eftermiddagsverksamhet i grupp för elever i årskurserna 1 och 2 och för elever som får särskilt stöd ordnas av skolor, organisationer, församlingar och privata serviceleverantörer i skolhusen eller lokaler i skolans närhet. Staden ordnar eftermiddagsverksamhet också för utvecklingsstörda och autistiska elever.

Eftermiddagsverksamheten innebär meningsfulla fritidsaktiviteter för barnen som stödjer hemmets och skolans fostringsarbete. Utöver den ledda verksamheten kan barnet koncentrera sig på sina egna lekar. Man vistas både utomhus och inomhus under eftermiddagen. Barn i eftermiddagsverksamhet omfattas av stadens frivilliga olycksfallsförsäkring. Barnen är försäkrade under den tid som eftermiddagsverksamheten pågår.

Eftermiddagsverksamheten inom skolornas grundläggande utbildning är avgiftsbelagd. Inom måste man betala för mellanmålet. Utgående från familjens inkomster är det möjligt att anhålla om avgiftslättnad.

Man ansöker om en plats i eftermiddagsverksamheten och anmäler sig till lekparksverksamheten för ett läsår åt gången med skilda blanketter. Eftermiddagsverksamhet för skolelever ordnas inte under skolornas lovtider och inte heller lördagar.

Skolornas eftermiddagsverksamhet ordnas på cirka 200 verksamhetsställen. Dessutom ordnas lekparksverksamhet för skolelever i cirka 65 lekparker.

Förutsättningar för användning:

För eleverna i årskurserna 1-2 och elever med särskilt stöd. Man ansöker om en plats i eftermiddagsverksamheten och anmäler sig till lekparksverksamheten för ett läsår åt gången med skilda blanketter.

Eftermiddagsverksamhet för skolelever ordnas inte under skolornas lovtider och inte heller lördagar.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    >   

För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »