Hoppa till innehållet

Eftermiddagsverksamhet

Eftermiddagsverksamhet för skolelever ordnas för elever i årskurs 1 och 2 och för elever i årskurs 3-9 som får särskilt stöd. Eftermiddagsverksamheten ordnas i skolhus, lekparker eller i lokaler i skolans närhet av skolor, organisationer, församlingar och privata serviceleverantörer. Mellanmål ingår och barn som deltar i verksamheten är försäkrade.

Eftermiddagsverksamhet ordnas på cirka 270 verksamhetsställen runtom i staden. Verksamheten leds av personalen i lekparker, skolornas skolgångsbiträden samt av organisationers, församlingars och privata serviceleverantörers yrkeskunniga personal.

Verksamheten omfattar minst 760 timmar per läsår per barn. Verksamheten börjar när barnets skoldag tar slut och slutar antingen klockan 16.00 eller 17.00.

Under eftermiddagsverksamheten kan barnet delta i ledd verksamhet, leka fritt med sina vänner eller koncentrera sig på sina egna lekar. Man vistas både utomhus och inomhus. Verksamheten stöder förhållandet eleverna emellan, skoltrivseln, barnens välmående och skolarbetet. Verksamheten är starkt kopplad till skolgemenskapen och är en naturlig del av elevens dagliga verksamhetsmiljö.

Förutsättningar för användning:

För elever i Helsingfors i årskurserna 1-2 och elever med särskilt stöd. Verksamheten ordnas i enlighet med Utbildningsstyrelsen grunder för morgon- och eftermiddagsverksamhet och stadens verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamhet. Man ansöker om en plats i eftermiddagsverksamheten under ansökningstiden för ett läsår åt gången. Verksamheten är avgiftsbelagd.

Verksamheten ordnas enligt skolornas arbetstider. Eftermiddagsverksamhet för skolelever ordnas inte under skolornas lovtider och inte heller lördagar.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    >   

För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors


Suomeksi » | På svenska | In English »