Hoppa till innehållet

Läroavtalsutbildning

I läroavtalsutbildningen bedriver man yrkesstudier på en arbetsplats och kompletterar dessa med teoretiska studier vid en läroanstalt inom branschen. Den teoretiska utbildningen omfattar 1-5 dagar i månaden, beroende på examen, tidigare utbildning och arbetserfarenhet.

Det är möjligt att avlägga samtliga yrkesexamina på andra stadiet, grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina, genom läroavtal. Läroavtalen som förbereder för examen omfattar 1-3 år. De ger ansökningsbehörighet till yrkeshögskolor och universitet.

Läroavtalet är ett tidsbundet arbetsavtal mellan arbetsgivaren och den studerande. Företaget betalar den studerande lön enligt kollektivavtalet under läroavtalstiden. Till arbetsgivaren betalas utbildningsersättning.

Läroavtalsutbildningen kan även bygga på ett tidsbundet skriftligt avtal som ingåtts mellan en tjänsteman och arbetsgivaren, på ett så kallat tjänstemannaläroavtal. Företagare kan studera genom Företagarens läroavtal. Då ingås avtalet mellan företagaren och läroavtalsenheten vid Stadin aikuisopisto.

Såväl unga som vuxna kan studera till ett yrke genom läroavtalsutbildningen. Kunskaperna påvisas genom yrkesprov som genomförs på arbetsplatsen i takt med att utbildningen framskrider.

I Helsingfors ordnas läroavtalsutbildning av vuxeninstitutet Stadin aikuisopisto.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors


Suomeksi » | På svenska | In English »