Suoraan sisältöön

Förskoleundervisning

Förskoleundervisningen inleds ett år innan barnet börjar i skolan. Förskoleundervisning ges fyra timmar om dagen under skolornas arbetstider.

I Helsingfors ordnas avgiftsfri förskoleundervisning i daghem och en del skolor.

Alla förskolegrupper har en gemensam läroplan.

Förskoleundervisningen har blivit obligatorisk från och med 1.1.2015. Det betyder att alla barn ska gå i förskola året innan de uppnår läropliktsålder. Barnet kan också delta i någon annan verksamhet såvida den uppfyller målen för förskoleundervisningen. Ansvaret för att barnet deltar i undervisningen ligger hos vårdnadshavarna. Lagändringen träder i kraft 1.8.2015. Barn i förskoleåldern har fortfarande rätt till dagvård.

Den finskspråkiga förskoleundervisningen är barnomsorgsverkets ansvarsområde, den svenskspråkiga utbildningsverkets.

Tillgängliga språk:

engelska

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »

DELA