Suoraan sisältöön

Livsmedelstillsynen

Helsingfors stadsmiljösektorns livsmedelssäkerhetsenhet övervakar livsmedlens kvalitet och hälsosamhet. Livsmedelstillsynen ser till att livsmedelbestämmelserna efterlevs.

Tillgängliga språk:

engelska

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »

DELA