Hoppa till innehållet

Bostadstomter

Helsingfors stad säljer och arrenderar ut tomter för byggande av småhus, flervåningshus och radhus. Bo-stadstomterna överlåts i regel genom allmänna tomtansökningar. En del av tomterna överlåts genom sär-skilt arrangerade kvalitets- eller pristävlingar. Tomter för vilka det genom tomtansökningar eller -tävlingar inte hittats verkställare överförs till s.k. fortlöpande tomtansökning. Det finns via länkarna i högra kanten på sidan mer information om hur man ansöker om tomter och om lediga tomter.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »