Hoppa till innehållet

Tillsyn av avfallshantering

Vi övervakar att företagen och stadsborna följer avfallslagen, det vill säga att de följer bland annat nedskräpningsförbudet och ordnar sin avfallshantering på ett lämpligt sätt. Vi behandlar även miljötillstånd för lagring av farligt avfall och skrotfordon, tar emot anmälningar om yrkesmässig avfallsinsamling till avfallshanteringsregistret och gör tillsynsinspektioner.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »