Hoppa till innehållet

Rådgivning för och tillsyn av avfallshantering

I frågor kring sophantering ger miljötjänster företag, verksamhetsutövare och invånare råd samt övervakar dem.

Rådgivningen och tillsynen kan beröra till exempel sortering av sopor eller lagring och hantering av farligt avfall. Nedskräpning samt bristfällig avfallssortering och hantering eller lagring av farligt avfall kan anmälas till miljötjänster.

Det finns mer information om avfallshantering, sortering och återvinning på HRM: s webbplats.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »