Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


En person som ansöker om bygglov ska bifoga en bygglovskarta samt en förteckning över ägarna av grannfastigheterna, för hörande av grannarna. Anmälan om tomthöjd är en del av materialet för bygglovskartan.
Mer om tjänsterna...
Det är möjligt att hyra stadens markområden för många slags tillfälliga och småskaliga verksamheter. Sådana verksamheter är sandsilor, cirkus och tivoli, minigolfbanor, sommarteatrar, insamlingslådor, båtplatser, tidningsutdelningsställen, jakträttigheter och stora konstverk.
Mer om tjänsterna...
Genom e-tjänsten kan du anmäla dig eller den som du är vårdnadshavare för till kulturcentralens kurser.
Mer om tjänsterna...
Helsingforsbor har möjlighet att söka sig till ett anonymt HIV-test vid laboratorierna på hälsostationerna.
Mer om tjänsterna...
Evenemangsarrangören ska se till att i god tid före evenemanget sköta alla nödvändiga tillstånd, anmälan och övriga arrangemang.
Mer om tjänsterna...
Anpassningsträningen är målinriktad verksamhet som sker individuellt eller i grupp; resultatet är social rehabilitering och minimering av de olägenheter som skadan medför.
Mer om tjänsterna...
Parkeringstillstånd för boende ger rätt till att parkera på parkeringsplatserna för boende.
Mer om tjänsterna...
Servicen är avsedd för personer med utvecklingsstörning som behöver heltäckande omsorg och stöd dygnet runt.
Mer om tjänsterna...
Anstaltsvården omfattar bland annat hjälp med de dagliga aktiviteterna, rehabilitering, stöd och handledning.
Mer om tjänsterna...
Elektronisk ansökan för alla lediga arbetsplatser vid staden.
Mer om tjänsterna...
Man kan ansöka om befrielse från anslutning till vatten- och avloppsnätet.
Mer om tjänsterna...
Helsingfors byggnadstillsyn beviljar lov för byggande och reparationsprojekt.
Mer om tjänsterna...
Du kan ansöka om dygnet runt-vård inom såväl hemkommunen som andra kommuner.
Mer om tjänsterna...
En tjänst där man kan ansöka om tillstånd för en forskning som gäller fostrans- och utbildningssektorn.
Mer om tjänsterna...
Företagaren, vilken ska föra till marknaden material och produkter som kommer att vara i kontakt med livsmedelsprodukter måste göra ett anmälan av hans driftställe och den verksamhet som bedrivs där.
Mer om tjänsterna...
En ansökan om grundande av ett vattenverk eller ett vattenandelslag ska göras till miljötjänster.
Mer om tjänsterna...
En elektronisk tjänst genom vilken man kan ansöka om Helsingfors stads hyresbostad.Vänligen notera att alla bostadsansökningar förnyas i oktober 2021. Den ansökan du nu har lämnat löper ut 18.11.2021. Du kan ansöka om Ara-hyresbostäder med en ny ansökan från 20.10.2021. Mer information: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/asunnonhaku-sv
Mer om tjänsterna...
Du kan ansöka om nedsättning eller efterskänkande av klientavgifter med en fritt formulerad ansökan, en färdig ansökningsmall eller en elektronisk blankett.
Mer om tjänsterna...
I e-tjänsten kan kunden ansöka om ett nytt ordningsnummer eller granska sina befintliga ordningsnummer för bostadsrättsbostad.
Mer om tjänsterna...
Med ansökan kan du ansöka om plats i Helsingfors stads svensk- och finskspråkiga förskoleundervisning, i finskspråkig småbarnspedagogik och i klubbverksamhet. Ansök om plats inom småbarnspedagogiken senast fyra månader innan du behöver platsen eller så snart som du vet att du kommer att behöva den.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32   >
08.09.2020 09:25