Suoraan sisältöön

Stadens tjänster

Sök med tjänstens namn:

eller välj ett av följande:

Ämnesområde:

Målgrupp:

Hur du vill uträtta ärendet:


Tillstånd och ansökningar:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  Sökresultat

Genom e-tjänsten kan du anmäla dig eller den som du är vårdnadshavare för till kulturcentralens kurser.
Mer om tjänsterna...
Helsingforsbor har möjlighet att söka sig till ett anonymt HIV-test vid laboratorierna på hälsostationerna.
Mer om tjänsterna...
Evenemangsarrangören ska se till att i god tid före evenemanget sköta alla nödvändiga tillstånd, anmälan och övriga arrangemang.
Mer om tjänsterna...
Anpassningsträningen är målinriktad verksamhet som sker individuellt eller i grupp; resultatet är social rehabilitering och minimering av de olägenheter som skadan medför.
Mer om tjänsterna...
Parkeringstillstånd för boende ger rätt till att parkera på parkeringsplatserna för boende.
Mer om tjänsterna...
Servicen är avsedd för personer med utvecklingsstörning som behöver heltäckande omsorg och stöd dygnet runt.
Mer om tjänsterna...
Anstaltsvården omfattar bland annat hjälp med de dagliga aktiviteterna, rehabilitering, stöd och handledning.
Mer om tjänsterna...
Elektronisk ansökan för alla lediga arbetsplatser vid staden.
Mer om tjänsterna...
Man kan ansöka om befrielse från anslutning till vatten- och avloppsnätet.
Mer om tjänsterna...
Helsingfors byggnadstillsyn beviljar lov för byggande och reparationsprojekt.
Mer om tjänsterna...
Du kan ansöka om dygnet runt-vård inom såväl hemkommunen som andra kommuner.
Mer om tjänsterna...
En tjänst där man kan ansöka om tillstånd för en forskning som gäller fostrans- och utbildningssektorn.
Mer om tjänsterna...
Företagaren, vilken ska föra till marknaden material och produkter som kommer att vara i kontakt med livsmedelsprodukter måste göra ett anmälan av hans driftställe och den verksamhet som bedrivs där.
Mer om tjänsterna...
En ansökan om grundande av ett vattenverk eller ett vattenandelslag ska göras till miljötjänster.
Mer om tjänsterna...
En elektronisk tjänst genom vilken man kan ansöka om Helsingfors stads hyresbostad.
Mer om tjänsterna...
I e-tjänsten kan kunden ansöka om ett nytt ordningsnummer eller granska sina befintliga ordningsnummer för bostadsrättsbostad.
Mer om tjänsterna...
Med den här ansökan kan du ansöka om plats i Helsingfors stads småbarnspedagogik, förskoleundervisning eller klubbverksamhet.
Mer om tjänsterna...
En elektronisk tjänst, genom vilken man kan ansöka om Helsingfors stads tjänstebostad. Tjänsten är avsedd för anställda vid Social- och hälsovårdssektorn, Fostrans- och utbildningssektorn och Kultur- och fritidssektorn.
Mer om tjänsterna...
Innan verksamheten inleds i en anläggning som behandlar eller lagrar livsmedel av animaliskt ursprung ska en ansökan göras.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32   >


DELA
06.12.2019 06:34