Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Helsingfors stadsmiljösektorns livsmedelssäkerhetsenhet övervakar livsmedlens kvalitet och säkerhet.
Mer om tjänsterna...
På servicecentralerna arrangeras basarer och lopptorg där du kan sälja dina hantverk eller begagnade varor.
Mer om tjänsterna...
Via Lupapiste kan du ansöka om byggnadstillstånd samt sköta om myndighetsärenden på webben i alla kommunområden som har tagit tjänsten i bruk.
Mer om tjänsterna...
Läkare inom skol- och studerandehälsovården - vem, vad, varför, när
Mer om tjänsterna...
Syftet med hälsokontroller är att stödja och upprätthålla barnets hälsa.
Mer om tjänsterna...
Vid läkarmottagningen bedömer läkaren dina symtom och ditt allmänna hälsotillstånd och gör en vårdplan.
Mer om tjänsterna...
På hälsostationen ger vårdare läkemedelsinjektioner för vård av sjukdomar.
Mer om tjänsterna...
Såväl unga som vuxna kan studera till ett yrke genom läroavtalsutbildningen. Kunskaperna påvisas genom yrkesprov som genomförs på arbetsplatsen i takt med att utbildningen framskrider.
Mer om tjänsterna...
Undervisning i finska/svenska som andraspråk och litteratur (S2) erbjuds de elever som ännu inte kan finska/svenska tillräckligt bra för att kunna studera lärokursen finska/svenska och litteratur.
Mer om tjänsterna...
Lån, fakturering och betalning, byte av säkerheter m.m., beredning av lån som beviljas av budgetmedel och ur fonden för idrotts- och friluftsanläggningar, fondlån.
Mer om tjänsterna...
Servicen är avsedd för äldre personer som permanent behöver vård och omsorg dygnet runt. Personen klarar inte av att bo hemma trots den service, rehabilitering och/eller vård som ordnas.
Mer om tjänsterna...
En gata, torg eller park kan användas för arbete med stadens tillstånd.
Mer om tjänsterna...
Material som behandlar rusmedelsanvändning, till exempel broschyrer, handböcker och affischer
Mer om tjänsterna...
Man kan tvätta mattor på mattvättningsplatser som ligger vid stränder i Helsingors.
Mer om tjänsterna...
Målet är att genom medling hjälpa föräldrarna att lösa konflikter i familjen och i synnerhet att trygga barnets ställning om föräldrarna beslutar sig för att skiljas.
Mer om tjänsterna...
Mieppi är ett lågtröskelserviceställe med psyktjänster och den erbjuder avgiftsfritt samtalsstöd för vuxna och unga över 13 år.
Mer om tjänsterna...
Stadsmiljösektorns miljötjänster samlar in forskningsmaterial om bl.a. vattendrag, livsmedel och boendehälsa.
Mer om tjänsterna...
Det finns tjänster kring miljöfostran för människor i alla åldrar.
Mer om tjänsterna...
Till miljöhälsovården hör uppgifter enligt hälsoskyddslagen, livsmedelslagen, tobakslagen och veterinärvårdslagen.
Mer om tjänsterna...
Stadsmiljösektorns miljötjänsters enhet för miljöskydd håller öga med företagens och näringsidkarnas verksamhet.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32   >
08.09.2020 09:25