Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


AA-grupperna stöder dig att bli nykter.
Mer om tjänsterna...
Alla Helsingfors- och Vandabor kan få adoptionsrådgivning. Rådgivningen är avgiftsfri för klienten. Rådgivning ges för såväl inhemsk som internationell adoption som adoption inom familjen.
Mer om tjänsterna...
Det kan finnas ett behov av att utreda saker kring adoptionen senare i livet.
Mer om tjänsterna...
De som önskar sig ett adoptivbarn eller som funderar på att överlämna sitt barn till adoption ska uppsöka adoptionsrådgivningen.
Mer om tjänsterna...
Om man överväger att överlämna sitt barn till adoption kan man komma för att diskutera saken med en socialarbetare.
Mer om tjänsterna...
Staden erbjuder mångsidiga lokallösningar för att täcka företagares behov.
Mer om tjänsterna...
Ifall du säljer eller förmedlar livsmedel utan att aktören (du eller ditt företag) har ett lager i Finland, ska du göra en anmälan om inledning av försäljning av livsmedel, ändring av verksamhet eller om ändring av aktör.
Mer om tjänsterna...
Akutvården ansvarar för tillståndsbedömningen och akutsjukvården av en patient som plötsligt insjuknat eller blivit skadad på olycksplatsen, samt vid behov för patientens transport till en sjukjour.
Mer om tjänsterna...
Det finns allmänna toaletter i parkerna och på gatorna i Helsingfors.
Mer om tjänsterna...
Syftet med konsultationen är att patienten får en bedömning av sin hälsa och sitt behov av fortsatt vård av missbrukarvården eller den psykiatriska specialsjukvården i rätt tid.
Mer om tjänsterna...
Småbarnspedagogik erbjuds i kommunala och privata daghem.
Mer om tjänsterna...
Du kan ändra din adress på tillståndet elektroniskt med webblanketten eller genom att meddela om adressändringen till stadsmiljösektorns kundtjänst. Vi kan ändra adressen på tillståndet när den nya adressen har uppdaterats i befolkningsdatasystemet.Om tillståndet innehåller uppgifter för två fordon kan du bara ändra adressen genom att besöka kundtjänsten. För grupptillstånd kan du göra adressändringen per telefon eller genom att besöka kundtjänsten.
Mer om tjänsterna...
Du kan ändra registernumret för ett fordon som är registrerat på tillståndet elektroniskt med webblanketten eller genom att anmäla det nya registernumret till stadsmiljösektorns kundtjänst.Om tillståndet innehåller uppgifter för två fordon kan du bara ändra registernumret genom att besöka kundtjänsten.
Mer om tjänsterna...
Du kan anmäla felparkerade fordon på gator, torg eller grönområden till stadsmiljösektorns kundtjänst via responsblanketten, per e-post eller per telefon. Kontakta kundtjänsten per telefon i brådskande fall.
Mer om tjänsterna...
Om du har ätit i en livsmedelslokal i Helsingfors eller köpt livsmedel i Helsingfors och misstänker att du har fått en matförgiftning efter måltiden, kan du anmäla din matförgiftning till stadsmiljösektorns livsmedelssäkerhetsenheten, som ansvarar för utredningen av matförgiftningar
Mer om tjänsterna...
Stadsmiljösektorns enheten för moljöhälsa ger råd om ansvaret att bekämpa råttor. Om råttobservationer i Helsingfors parker och gatuområden kan man meddela direkt till stadsmiljösektorns kundtjänst.
Mer om tjänsterna...
Enligti miljöskyddslagen kan sanering av mark på ett förorenat område och utnyttjande på täktområdet eller bortskaffande för behandling annanstans av marksubstanser som tagits i samband med sanering inledas genom en anmälan.
Mer om tjänsterna...
Verksamhetsidkare ska utgående från hälsoskyddslagen i god tid redan innan verksamheten inleds lämna in en skriftlig anmälan till kommunens hälsoskyddsmyndighet, som i Helsingfors är Helsingfors stadsmiljösektorns enheten för miljöhälsa.
Mer om tjänsterna...
Verksamhetsidkare ska utgående från hälsoskyddslagen i god tid redan innan verksamheten inleds lämna in en skriftlig anmälan till kommunens hälsoskyddsmyndighet.Anmälan ska även göras ifall denna verksamhet ändras väsentligt eller ifall verksamhetsidkaren ändras.
Mer om tjänsterna...
Man kan göra en anmälan om en uppenbar brandrisk eller någon annan olycksrisk till Helsingfors stads räddningsverk. Observera att en nödanmälan ska göras på numret 112 i akuta olyckssituationer.
Mer om tjänsterna...

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33   >
08.09.2020 09:25