Suoraan sisältöön

Social- och hälsovårdsväsendet, ansökan om allmänt understöd

Organisationer vars verksamhet stöder och kompletterar social- och hälsovårdsväsendet kan söka understöd för sin verksamhet. Läs mera:https://hel.fi/sote > Beslutsfattande > Understöd till organisationer

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Allmänt understöd kan sökas av registrerade organisationer vilkas verksamhet riktar sig till helsingforsare och pågått i minst ett år. Noggrannare uppgifter i kungörelsen om understöd.

1. Beslut om allmänt understöd fattas av social- och hälsovårdsnämnden och sektorchefen.
2. Sökanden informeras om beslutet per post.
3. Det beviljade understödet betalas in på sammanslutningens bankkonto.
4. En utredning om hur understödet använts ska ges i samband med följande års ansökan. Om något understöd inte söks följande år ska en utredning ändå lämnas in. Anvisningar om utredningen ges i understödsbeslutet.

Giltighetstid:

En inskickad ansökan är i kraft tills ett beslut fattats. En ny ansökan för samma ändamål ersätter den tidigare om den sänts inom utsatt tid.

Ytterligare upplysningar:

Understödet får användas enbart för det beviljade ändamålet och får inte vidareutdelas.

E-tjänster

 Fyll i blanketten »


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen

Förutsättningar för användning:

Att använda tjänsten kräver autentisering antigen med personliga bankkoder, med mobil id eller med en Katso-kod för organisationer.
Tjänsten kan användas under ansökningstiden.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Då sökanden fyllt i understödsansökan kan den sparas som utkast i ärendemappen eller skickas för behandling till systemet för behandling av understöd. Behandlingen kan följas i Ärendemappen.

Uppgifterna i ansökan kan ändras så länge statusen är "Mottagits". Efter att statusen är "Behandlas" kan ansökan inte längre ändras.
Bilagor kan skickas med hjälp av meddelandeegenskapen inom den utsatta tiden.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Läs mer:

För tjänsten svarar:

DELA