Hoppa till innehållet

Social- och hälsovårdsväsendet, ansökan om allmänt understöd

Organisationer vars verksamhet stöder genomförandet av målen i den gällande stadsstrategin och den lagstadgade planen för att främja välbefinnande och hälsa som godkänts av stadsfullmäktige kan söka understöd för sin verksamhet. Läs mera: https://hel.fi/sote > Beslutsfattande > Understöd till organisationer

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Allmänt understöd kan sökas av registrerade organisationer vilkas verksamhet riktar sig till helsingforsare och pågått i minst ett år. Understödet får användas enbart för det beviljade ändamålet och får inte vidareutdelas.

1. Beslut om allmänt understöd fattas av
stadsstyrelsen, stadsstyrelsens sektion för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet eller tjänsteinnehavaren.
2. Sökanden informeras om beslutet per post.
3. Det beviljade understödet betalas in på sammanslutningens bankkonto.
4. En utredning om hur understödet använts ska ges i samband med följande års ansökan. Om något understöd inte söks följande år ska en utredning ändå lämnas in. Anvisningar om utredningen ges i understödsbeslutet.

Giltighetstid:

En inskickad ansökan är i kraft tills ett beslut fattats. En ny ansökan för samma ändamål ersätter den tidigare om den sänts inom utsatt tid.

E-tjänster

 Fyll i blanketten »


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen

Förutsättningar för användning:

Från och med 1.1.2021 förutsätter användningen av tjänsten identifikation med organisationens/föreningens suomi.fi-fullmakt.

Vänligen notera att det kan ta upp till två månader att beviljas suomi.fi-fullmakt.

Ytterligare information om suomi.fi-fullmakten: https://www.suomi.fi/fullmakter

Suomi.fi-fullmaktskod:

Avustushakemuksen tekeminen

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Då sökanden fyllt i understödsansökan kan den sparas som utkast i ärendemappen eller skickas för behandling till systemet för behandling av understöd. Behandlingen kan följas i Ärendemappen.

Uppgifterna i ansökan kan ändras så länge statusen är Mottagits. Efter att statusen är Behandlas kan ansökan inte längre ändras.
Bilagor kan skickas med hjälp av meddelandeegenskapen inom den utsatta tiden.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Läs mer:

För tjänsten svarar:

Centralförvaltningen
Social- och hälsovårdssektorn

Suomeksi » | På svenska