Hoppa till innehållet

Räddningsväsendet, ansökan om allmänt understöd

Räddningsorganisationer kan söka understöd för sin verksamhet, som gäller förebyggandet av olyckor, räddningstjänster eller befolkningsskydd.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Allmänna understöd kan sökas av registrerade organisationer vars verksamhet riktar sig till helsingforsare och som varit verksamma i minst ett år. Verksamheten ska hänföra sig till förebyggande av olyckor, till räddningsverksamhet eller till befolkningsskydd.

Ansökningar om budgetunderstöd ska lämnas in före utgången av april föregående år. Det exakta datumet framgår av stadens årliga gemensamma kungörelse.

1. Sökanden informeras om beslutet per post.
2. Det beviljade understödet betalas in på sammanslutningens bankkonto.
3. En utredning om hur understödet använts ska ges i samband med följande års ansökan. Om något understöd inte söks följande år ska en utredning ändå lämnas in. Utredningen kan då ges med egenskapen för meddelanden.

Ytterligare upplysningar:

Understödet får användas enbart för det beviljade ändamålet och får inte vidareutdelas.

E-tjänster

 Gå till e-tjänsten »


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen

Förutsättningar för användning:

Att använda tjänsten kräver autentisering antigen med personliga bankkoder eller med mobil id.

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag

Suomi.fi-fullmaktskod:

Avustushakemuksen tekeminen

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Då sökanden fyllt i understödsansökan kan den sparas som utkast i ärendemappen eller skickas för behandling till systemet för behandling av understöd. Behandlingen kan följas i ärendemappen under Händelser.

Uppgifterna i ansökan kan ändras så länge statusen är Mottagen. Då ärendet har statusen Behandling kan ändringar inte längre göras. En uppdaterad ansökan ersätter en tidigare skickad ansökan. Bilagor kan skickas med hjälp av meddelandeegenskapen inom den utsatta tiden. Under Händelser finns kontaktuppgifter till handläggaren.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:Suomeksi » | På svenska | In English »