Hoppa till innehållet

Fostran och utbildning, ansök om allmänt understöd

Du kan ansöka om understöd elektorniskt.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

1. Beslut om allmänt understöd fattas av nämnden för fostran och utbildning och sektorchefen.
2. Sökanden får information om beslutet per post.
3. Ett beviljat understöd betalas på den sökande organisationens bankkonto.
4. En redogörelse över hur understödet har använts ska lämnas i samband med att man ansöker om understöd följande år. Redogörelsen ska lämnas in även om man inte ansöker om understöd följande år. I så fall kan redogörelsen sändas med hjälp av meddelandefunktionen.

Giltighetstid:

Ansökan är i kraft tills beslutet är fattat eller tills ansökan har dragits tillbaka.

E-tjänster

 Gå till e-tjänsten »


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen

Förutsättningar för användning:

Att använda tjänsten kräver autentisering antigen med personliga bankkoder eller med mobil id.

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag

Suomi.fi-fullmaktskod:

Avustushakemuksen tekeminen

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Då sökanden fyllt i understödsansökan kan den sparas som utkast i ärendemappen eller skickas för behandling till systemet för behandling av understöd. Behandlingen kan följas i ärendemappen under Händelser.

Uppgifterna i ansökan kan ändras så länge statusen är Mottagen. Då ärendet har statusen Behandling kan ändringar inte längre göras. En uppdaterad ansökan ersätter en tidigare skickad ansökan. Bilagor kan skickas med hjälp av meddelandeegenskapen inom den utsatta tiden. Under Händelser finns kontaktuppgifter till handläggaren.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn

Suomeksi » | På svenska | In English »