Hoppa till innehållet

Ansök om understöd till organisationer som arrangerar lagstadgad eftermiddagsverksamhet

Du kan ansöka om understöd elektorniskt eller med pdf-blankett.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Ta först kontakt med enhetschefen för skolelevers eftermiddagsverksamhet vid fostrans- och utbildningssektorn och kom överens om eventuell start av verksamhet.

Skicka in ansökan under ansökningstiden som inträffar årligen i januari. Noggrannare tidtabell utlyses årligen i Helsingfors stads bidragskungörelser i början av december. Du kan komplettera ansökan och skicka in bilagor efter ansökningstiden via e-tjänsten eller per post.

1. Fostrans- och utbildningssektorn behandlar ansökningarna och gör ett förslag gällande understödssummorna.

2. Understödet beviljas på de grunder som fostrans- och utbildningsnämnden slagit fast.

3. Beslutet om utbetalningen av understödet till de enskilda organisationerna fattas av förvaltningschefen.

4. Sökanden informeras om beslutet och ett beviljat understöd betalas på den sökande organisationens bankkonto.

5. En redogörelse över hur understödet har använts ska lämnas i samband med att man ansöker om understöd följande år. Redogörelsen ska lämnas in även om man inte ansöker om understöd följande år.

Behandlingstid:

Cirka 3 månader.

Giltighetstid:

Ansökan är i kraft tills beslutet är fattat eller tills ansökan har dragits tillbaka.

Ytterligare upplysningar:

Understödet får användas enbart för det beviljade ändamålet och får inte vidareutdelas.

Tilläggsinformation:

Gällande verksamheten:
Chef för morgon- och eftermiddagsverksamheten
Leena Palve-Kaunisto
tel. 09 310 86809
leena.palve@hel.fi

Gällande ekonomi och ansökan av understöd
Redovisningsplanerare
Hanna Keränen
tel. 09 310 86338
hanna.keranen@hel.fi

E-tjänster

 Gå till e-tjänsten »


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen

Förutsättningar för användning:

Att använda tjänsten kräver autentisering antigen med personliga bankkoder eller med mobil id.

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag

Suomi.fi-fullmaktskod:

Avustushakemuksen tekeminen

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Då sökanden fyllt i understödsansökan kan den sparas som utkast i ärendemappen eller skickas för behandling till systemet för behandling av understöd. Behandlingen kan följas i ärendemappen under Händelser.

Uppgifterna i ansökan kan ändras så länge statusen är Mottagen. Då ärendet har statusen Behandling kan ändringar inte längre göras. En uppdaterad ansökan ersätter en tidigare skickad ansökan. Bilagor kan skickas med hjälp av meddelandeegenskapen inom den utsatta tiden. Under Händelser finns kontaktuppgifter till handläggaren.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Läs mer:

Utskrivbara blanketter - Ansök om understöd med pdf-blankett

Verksamhetsställen och kontaktinformation:För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn

Suomeksi » | På svenska | In English »