Hoppa till innehållet

Utbildningsväsendet, kompensation för avgiftslättnader inom eftermiddagsverksamheten

Organisationer kan ansöka om kompensation för förlorade avgifter p.g.a. avgiftslättnader inom eftermiddagsverksamheten enligt lagen om grundläggande utbildning.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Kompensationen kan ansökas av organisationer, församlingar, stiftelser, sammanslutningar och privata serviceproducenter inom eftermiddagsverksamheten som har beviljats understöd av utbildningsverket för att ordna eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning.

Förutsätter utbildningsverkets förordan om avgiftslättnader inom eftermiddagsverksamheten. Understödet får användas enbart för det beviljade ändamålet och får inte vidareutdelas. Tjänsten kräver stark identifiering.

1. Utbildningsverket behandlar ansökningarna och gör ett förslag gällande kompensationerna.
2. Beslutet fattas av ekonomidirektören.
3. De sökande informeras om beslutet. En beviljad kompensation betalas på den sökande organisationens bankkonto.

Behandlingstid:

Utbildningsverket behandlar kompensationerna centralt två gånger under verksamhetsperioden.

Giltighetstid:

En inlämnad ansökan är giltig tills ett beslut har fattats.

E-tjänster

 Gå till e-tjänsten »


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen

Förutsättningar för användning:

Att använda tjänsten kräver autentisering antigen med personliga bankkoder eller med mobil id.

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag

Suomi.fi-fullmaktskod:

Avustushakemuksen tekeminen

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Uppgifterna i ansökan kan ändras så länge ansökan står som mottagen. När ansökan flyttats till behandling kan man inte längre göra ändringar i den. Bilagor kan fogas till ansökan och meddelanden kan skickas under hela behandlingen. Under punkten Händelser finns kontaktinformation för den som behandlar ärendet.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Suomeksi » | På svenska | In English »