Hoppa till innehållet

Ansök om prövningsbaserat tilläggsunderstöd för eftermiddagsverksamhet

Du kan ansöka om understöd elektorniskt.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

1.Kom överens om behov av tilläggsunderstöd med sektorn för fostran och utbildning.
2. Sektorn för fostran och utbildning behandlar ansökan och gör ett förslag till prövningsbaserat tilläggunderstöd.
3. Beslutet om utbetalningen av understödet till de enskidla organisationerna fattas av förvaltningschefen.
4. Sökanden får information om beslutet per post och ett beviljat understöd betalas på den sökande organisationens bankkonto enligt stadens understödsprogram.

Behandlingstid:

Cirka 1 månad

Giltighetstid:

Ansökan är i kraft tills beslutet är fattat eller tills ansökan har dragits tillbaka.

E-tjänster

 Gå till e-tjänsten »


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen

Förutsättningar för användning:

Att använda tjänsten kräver autentisering antigen med personliga bankkoder eller mobil id.

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag

Suomi.fi-fullmaktskod:

Avustushakemuksen tekeminen

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Då sökanden fyllt i understödsansökan kan den sparas som utkast i ärendemappen eller skickas för behandling till systemet för behandling av understöd. Behandlingen kan följas i ärendemappen under Händelser.

Uppgifterna i ansökan kan ändras så länge statusen är Mottagen. Då ärendet har statusen Behandling kan ändringar inte längre göras. En uppdaterad ansökan ersätter en tidigare skickad ansökan. Bilagor kan skickas med hjälp av meddelandeegenskapen inom den utsatta tiden. Under Händelser finns kontaktuppgifter till handläggaren.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn

Suomeksi » | På svenska | In English »