Hoppa till innehållet

Fostran och utbildning, prövningsbaserat tilläggsunderstöd för eftermiddagsverksamhet

Prövningsbaserade tilläggsunderstöd som på basis av utbildningsnämndens principer beviljas organisationer som arrangerar lagstadgad eftermiddagsverksamhet.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Det prövningsbaserade tilläggsunderstödet kan ansökas av organisationer, församlingar, stiftelser, samfund och privata serviceproducenter, vilka har beviljats verksamhetsunderstöd av utbildningsnämnden.

Förutsätter utbildningsnämndens beslut om beviljat verksamhetsunderstöd och avtal med linjen för grundläggande utbildning vid utbildningsverket om behovet av tilläggsunderstöd.

1. Beslutet om utbetalningen av understödet till de enskidla organisationerna fattas av utvecklingsdirektören.
2. Sökanden får information om beslutet per post.
3. Ett beviljat understöd betalas på den sökande organisationens bankkonto enligt stadens understödsprogram.

Behandlingstid:

Cirka 1 månad

Giltighetstid:

Ansökan är i kraft tills beslutet är fattat eller tills ansökan har dragits tillbaka.

Ytterligare upplysningar:

Understödet får användas enbart för det beviljade ändamålet och får inte vidareutdelas.

E-tjänster

 Gå till e-tjänsten »


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen

Förutsättningar för användning:

Att använda tjänsten kräver autentisering antigen med personliga bankkoder eller mobil id.

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag

Suomi.fi-fullmaktskod:

Avustushakemuksen tekeminen

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Då sökanden fyllt i understödsansökan kan den sparas som utkast i ärendemappen eller skickas för behandling till systemet för behandling av understöd. Behandlingen kan följas i ärendemappen under Händelser.

Uppgifterna i ansökan kan ändras så länge statusen är Mottagen. Då ärendet har statusen Behandling kan ändringar inte längre göras. En uppdaterad ansökan ersätter en tidigare skickad ansökan. Bilagor kan skickas med hjälp av meddelandeegenskapen inom den utsatta tiden. Under Händelser finns kontaktuppgifter till handläggaren.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:Suomeksi » | På svenska | In English »