Hoppa till innehållet

Ungdomsservicen, ansökan om förskott på verksamhetsunderstöd och löneunderstöd

Verksamhets- och lönenunderstödförskot är avsedda för den årliga verksamheten hos föreningar för yngre tonåringar och ungdomsföreningar från Helsingfors samt för anställning.Verksamhets- eller löneunderstödsförskott beviljas föreningar som under föregående år har fått startunderstöd eller verksamhets- och/eller löneunderstöd. Förskottet kan utgöra högst hälften av det understödsbelopp som föreningen fick föregående år.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

1. Ansökan ska lämnas in före utgången av den 15 december.
2. Byråchefen vid ungdomscentralens byrå för samhällsaktivitet bland unga fattar beslutet om understödet.
3. Beslutet delges den sökande per post.

Behandlingstid:

En månad.

Giltighetstid:

En inlämnad ansökan är giltig tills ett beslut har fattats.

Ytterligare upplysningar:

Ifall föreningen inte ansöker om egentligt understöd före ansökningstiden går ut återkrävs det beviljade understödsförskottet.

Vid utdelningen av understöd iakttas ungdomsnämndens Understödsreglemente för undomsföreningar för ungdomsföreningar som innehåller närmare information om kriterierna för beviljandet av understöd.

E-tjänster

 Gå till e-tjänsten »


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen

Förutsättningar för användning:

Att använda tjänsten kräver autentisering antigen med personliga bankkoder eller med mobil id.

Suomi.fi-fullmaktskod:

Avustushakemuksen tekeminen

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Uppgifterna i redan inskickade ansökningar kan ändras så länge som ansökans status i kommunikationsmappen är mottagen. En uppdaterad ansökan ersätter en tidigare inskickad ansökan. När ansökans status ändras till i behandling går det inte längre att ändra på ansökan. Bilagor till ansökan kan lämnas in med hjälp av meddelandefunktionen inom utsatt tid.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:Suomeksi » | På svenska