Hoppa till innehållet

Ungdomsservicen, ansökan om projektunderstöd

Projektunderstöd beviljas för olika projekt, gårdsklubbsverksamhet och för inledande av föreningsverksamhet. Understöden är avsedda för ungdomsgrupper, föreningar för yngre tonåringar och ungdomsföreningar från Helsingfors samt för ungdomsverksamheten i gårdsklubbar.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

För projekt beviljas understöd till de verksamhetsgrupper för unga och föreningar för yngre tonåringar samt ungdomsföreningar i vilka 2/3 av medlemmarna är Helsingforsbor i åldern 7-28 år.

Med projektunderstöd avses understöd som beviljas en gång för ett projekt inom ungdomsverksamhet med syfte att engagera unga och stärka dem socialt. Det kan erhållas för att genomföra ett projekt, ett evenemang eller en tillställning eller för att ta del i en sådan verksamhet. Det ska redan under det första understödsåret finnas en tidtabell och en bedömningsplan för projekt som avses bli fleråriga. Understöd beviljas inte projekt i enlighet med föreningens verksamhetsplan som omfattas av den egentliga verksamheten.

Startunderstöd beviljas föreningar för yngre tonåringar och ungdomsföreningar som inleder sin verksamhet eller som på nytt inleder sin verksamhet. Understöd beviljas för utgifter som härrör sig från att verksamheten inleds.

Understöd för gårdsklubbar beviljas för ordnande av ungdomsverksamhet i gårdsklubbar.

Ansökan om projektunderstöd ska lämnas in före det ifrågavarande projektet eller evenemanget och man kan ansöka om understöd året runt.

Andra än föreningar (t.ex. ungdomsgrupper) ska ha en myndig kontaktperson som svarar för användningen av understödet. Kontaktpersonen fyller i en kontaktblankett (länken finns i ansökan) som ska skickas undertecknad till byrån för samhällsaktivitet bland unga.

1. Ansökan ska alltid lämnas in innan projektet inleds.
2. Beslut om projektunderstöd på över 3 000 euro fattas av ungdomssektionen, och om projektunderstöd på upp till 3 000 euro beslutar ungdomstjänsternas partnerskapschef.
3. Beslutet delges den sökande per post.
4. Användningen av understödet ska utredas med en blankett för projektunderstödsutredning före det datum som anges i beslutet. Startunderstöd utreds i samband med eller före ansökan om verksamhetsunderstöd för följande år.

Behandlingstid:

Understöd på under 3 000 euro 1-2 veckor såvida inga ytterligare utredningar behövs, startunderstöd och understöd på över 3 000 euro 1-3 mån.

Giltighetstid:

En inlämnad ansökan gäller tills beslutet har fattats.

Ytterligare upplysningar:

Att använda tjänsten kräver autentisering antigen med personliga bankkoder eller med mobil id.

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag

Andra än föreningar (t.ex. ungdomsgrupper) ska ha en myndig kontaktperson som svarar för användningen av understödet.

E-tjänster

 Gå till e-tjänsten »


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen

Förutsättningar för användning:

Att använda tjänsten kräver autentisering antigen med personliga bankkoder eller med mobil id.

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag

Suomi.fi-fullmaktskod:

Avustushakemuksen tekeminen

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Uppgifterna i redan inskickade ansökningar kan ändras så länge som ansökans status i ärendemappen är mottagen. En uppdaterad ansökan ersätter en tidigare inskickad ansökan. När ansökans status ändras till i behandling går det inte längre att ändra på ansökan. Bilagor till ansökan kan lämnas in med hjälp av meddelandefunktionen inom utsatt tid.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:Suomeksi » | På svenska