Suoraan sisältöön

Ungdomsservicen, ansökan om transportunderstöd

Med denna ansökningsblankett kan du ansöka om transportunderstöd.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Transportunderstöd beviljas föreningar som får löneunderstöd av ungdomsnämnden. Understöd kan erhållas för

- utgifter för att hyra bil för varu- och persontransporter
- kostnader för biljetter för kollektivtrafik
- kilometerersättning för användning av egen bil

Understöd beviljas inte om ansökan härrör sig till en transport som har beviljats understöd ur andra understödsformer.

Transportunderstöd kan sökas året om dock så att ansökan alltid ska lämnas in före transporten. Vid utdelningen av understöd iakttas ungdomsnämndens understödsreglemente som innehåller närmare information om kriterierna för beviljandet av understöd.

Behandlingstid:

2 - 3 veckor, såvida inga ytterligare utredningar behövs.

Giltighetstid:

En inlämnad ansökan gäller tills beslutet har fattats.

E-tjänster


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen

Förutsättningar för användning:

Att använda tjänsten kräver autentisering antigen med personliga bankkoder, med mobil id eller med en Katso-kod för organisationer.

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Uppgifter i redan inskickade ansökningar kan ändras så länge som ansökans status i ärendemappen är Mottagen. En uppdaterad ansökan ersätter en tidigare inskickad ansökan. När ansökans status ändras till i behandling går det inte längre att ändra på ansökan. Bilagor till ansökan kan lämnas in med hjälp av meddelandefunktionen inom utsatt tid.

Tillgängliga språk:

engelska

Läs mer:

Suomeksi » | På svenska | In English »

DELA