Hoppa till innehållet

Idrottsväsendet, ansökan om verksamhetsunderstöd

Registrerade idrottsföreningar och specialgrupper kan söka understöd för sin verksamhet.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Understöd kan sökas av registrerade idrottsföreningar och specialgrupper vars idrottsverksamhet riktar sig till helsingforsare och som varit verksamma i minst ett år.

En inskickad ansökan är i kraft tills ett beslut fattats. En ny ansökan med samma syfte ersätter den gamla om den lämnats in inom utsatt tid. Det exakta datumet framgår av stadens årliga gemensamma kungörelse.

E-tjänster

 Gå till e-tjänsten »


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen

Förutsättningar för användning:

Att använda tjänsten kräver autentisering antigen med personliga bankkoder eller med mobil id.

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag

Suomi.fi-fullmaktskod:

Avustushakemuksen tekeminen

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Då sökanden fyllt i understödsansökan kan den sparas som utkast i ärendemappen eller skickas för behandling till systemet för behandling av understöd. Behandlingen kan följas i ärendemappen under Händelser.

Uppgifterna i ansökan kan ändras så länge statusen är Mottagen. Då ärendet har statusen Behandling kan ändringar inte längre göras. En uppdaterad ansökan ersätter en tidigare skickad ansökan. Bilagor kan skickas med hjälp av meddelandeegenskapen inom den utsatta tiden. Under Händelser finns kontaktuppgifter till handläggaren.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:Suomeksi » | På svenska | In English »