Hoppa till innehållet

Miljöväsendet, ansökan om allmänt understöd

Sammanslutningar vars verksamhet stöder och kompletterar den verksamhet och de tjänster för Helsingforsbor som stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion samt stadsmiljösektorns miljötjänster tillhandahåller kan ansöka om understöd för sin verksamhet.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Allmänt understöd kan sökas av registrerade sammanslutningar som har varit verksamma minst ett år och vars verksamhet riktar sig till Helsingforsborna.

Ansökningar om budgetunderstöd ska lämnas in före utgången av april föregående år. Det exakta datumet framgår av stadens årliga gemensamma kungörelse.

1. Beslut om miljösektorns understöd fattas av stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion.
2. Beslutet meddelas till den sökande per e-post.
3. Det beviljade understödet utbetalas till den sökande sammanslutningens bankkonto.
4. En redogörelse för användningen av understödet ska lämnas in i samband med nästa års ansökan. Redogörelsen ska lämnas in även om man inte ansöker om understödet det nästföljande året. I sådana fall kan redogörelsen lämnas in med meddelandefunktionen.

Giltighetstid:

En ansökan som lämnas in inom tidsfristen är giltig tills ett beslut har fattats. En ny ansökan för samma ändamål ersätter den gamla, såvida den skickas in inom den angivna tidsfristen.

Ytterligare upplysningar:

Understödet får endast användas för det ändamål för vilket det beviljades och får inte delas ut vidare.

E-tjänster

 Gå till e-tjänsten »


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen

Förutsättningar för användning:

Att använda tjänsten kräver autentisering antigen med personliga bankkoder eller med mobil id.

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag

Suomi.fi-fullmaktskod:

Avustushakemuksen tekeminen

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Då sökanden fyllt i understödsansökan kan den sparas som utkast i ärendemappen eller skickas för behandling till systemet för behandling av understöd. Behandlingen kan följas i ärendemappen under Händelser.

Uppgifterna i ansökan kan ändras så länge statusen är Mottagen. Då ärendet har statusen Behandling kan ändringar inte längre göras. En uppdaterad ansökan ersätter en tidigare skickad ansökan. Bilagor kan skickas med hjälp av meddelandeegenskapen inom den utsatta tiden. Under Händelser finns kontaktuppgifter till handläggaren.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn

Suomeksi » | På svenska | In English »