Hoppa till innehållet

Ansökan om stadsstyrelsens allmänna understöd

Helsingfors stads allmänna understöd är avsett för registrerade organisationers allmännyttiga verksamhet. Stadsstyrelsens allmänna understöd kan beviljas för verksamhet som inte hör till någon nämnds verksamhetsområde.

Den sökandes
- verksamhet ska ha pågått i minst ett år,
- verksamhet ska huvudsakligen rikta sig till helsingforsare.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Så här ansöker du om bidrag
- Börja med e-tjänsten asiointi.hel.fi
- Logga in i tjänsten.
- Fyll i elektronisk bidragsansökan.
- Skicka ansökan eller spara formuläret som ett utkast. Observera att bilagorna inte lagras tillsammans med utkastet.
- Du kan följa med behandlingen av ansökan i ärendemappen.

När ska man ansöka?
- Ansökningstiderna för understöd som beviljas av stadsstyrelsen upphör årligen före utgången av april. Beslut om bidrag fattas i slutet av året efter att budgeten har godkänts.
- Understöd enligt prövning som beviljas av kanslichefen kan sökas året runt.
- Ansökan gäller till dess att beslutet har fattats. En ny ansökan som skickats för samma ändamål ersätter den gamla, om den har lämnats inom utsatt tid. Ansökningarna bevaras i ärendemappen i fyra år.

Hur ärendet framskrider
- Stadsstyrelsen eller kanslichefen fattar beslutet.
- Du får beslutet per e-post.
- Staden betalar bidraget till den sökandes bankkonto.
- Understödet får användas endast för ett beviljat ändamål och man ska lämna en redogörelse om användningen till staden.
- Meddela staden utan dröjsmål om betydande förändringar som påverkar användningen av understödet (avustukset.kanslia[at]hel.fi)

Giltighetstid:

Ansökan gäller till dess att beslutet har fattats. En ny ansökan som skickats för samma ändamål ersätter den gamla, om den har lämnats inom utsatt tid.

Ytterligare upplysningar:

Ansök om bidrag från Helsingfors stad via e-tjänsten. Undantagsvis kan du lämna in ansökan till registratorskontoret. Skriv mottagarens adress på kuvertet: Helsingfors stads registratorskontor, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

E-tjänster

 Gå till e-tjänsten »


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen

Förutsättningar för användning:

Att använda tjänsten kräver autentisering antigen med personliga bankkoder eller med mobil id.

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag

Suomi.fi-fullmaktskod:

Avustushakemuksen tekeminen

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Då sökanden fyllt i understödsansökan kan den sparas som utkast i ärendemappen eller skickas för behandling till systemet för behandling av understöd. Behandlingen kan följas i ärendemappen under Händelser.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Stadsstyrelsen, ansökan om allmänt understöd

Den elektroniska ansökningen är det primära sättet att ansöka om understöd av staden.
I andra hand kan ansökningar skickas till Helsingfors stads registratorskontor, ge också namnet på den förvaltning eller nämnd som behandlar ansökan.

PB 10

00099 Helsingfors stad

Verksamhetsställen och kontaktinformation:För tjänsten svarar:

Centralförvaltningen

Suomeksi » | På svenska | In English »