Hoppa till innehållet

Anmälan om livsmedelslokal

Du kan anmäla om inledning av verksamhet i livsmedelslokal eller betydande ändring av verksamheten, avbrytande av verksamheten, nedläggande av verksamheten samt byte av företagare.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Livsmedelsföretagare ska i enlighet med § 13 1 mom. i livsmedelslagen (23/2006, ändring 352/2011) anmäla om inledning av verksamhet i livsmedelslokal eller betydande ändring av verksamheten till Helsingfors stads miljötjänster fyra veckor innan verksamheten inleds eller den planerade ändringen genomförs. Miljötjänster ger livsmedelsföretagaren ett intyg om att anmälan har behandlats.

Även avbrytande av verksamheten, nedläggande av verksamheten samt byte av företagare ska utan dröjsmål också anmälas till miljötjänster.

Anmälan om inledning av verksamhet eller väsentlig ändring är avgiftsbelagd. Avgiften grundar sig på Helsingfors stads miljöhälsovårds taxa.

1. Ansökan mottas vid miljötjänster.
2. En inspektör går igenom blanketten. Miljötjänster kan be företagaren om andra nödvändiga utredningar för behandling av anmälan.
3. Miljötjänster skickar ett intyg om att anmälan har behandlats.
4. En inspektion till livsmedelslokalen ska genomföras enligt riskklassificering för livsmedelstillsyn inom 1 - 6 månader efter mottagandet av anmälan. De planenliga inspektionerna är avgiftsbelagda.

Ytterligare upplysningar:

I frågor gällande anmälan kan du kontakta rådgivningen tfn (09) 310 14000. Till eposten elintarviketurvallisuus@hel.fi kan du sända planritningar i PDF för värderas i förväg.

E-tjänster


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen
Privatkunder
Företags- och samfundskunder

Förutsättningar för användning:

Att använda tjänsten kräver autentisering antigen med personliga bankkoder, med mobil id.

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn

Suomeksi » | På svenska | In English »