Hoppa till innehållet

Underrättelse om tillfällig försäljning

Du kan lämna anmälan om tillfällig överlåtelse, försäljning, tillverkning eller servering av livsmedel på torg eller i någon annan lokal. Anmälningsplikten gäller även försäljning och servering som sker från en godkänd rörlig livsmedelslokal.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Anmälan om den mobila livsmedelslokalen ska lämnas till Helsingfors stads miljöcentral senast fyra (4) vardagar före verksamheten inleds i Helsingfors.

1. Ansökan mottas i miljötjänster.
2. En inspektör går igenom blanketten.
3. Kunden kontaktas om blanketten innehåller punkter som kräver ytterligare utredning. Inget separat beslut fattas till följd av anmälan.
4. Till det tillfälliga försäljningsstället kan det eventuellt göras kontrollbesök speciellt om försäljningen sker i anslutning till en stor offentlig tillställning. Med kontrollen säkerställs att verksamheten stämmer överens med anmälan. Kontroll av verksamheten är avgiftsbelagd för yrkesmässiga verksamhetsidkare som har sitt säte i Helsingfors.

Ytterligare upplysningar:

Gäller tillfällig försäljningsverksamhet som sker på Helsingfors område. I evenemangen ska man iaktta Helsingfors stads och Livsmedelverkets instruktioner om utomhusförsäljning.

I frågor av utomhusförsäljning kan du kontakta kymp.ulkomyynti@hel.fi.

E-tjänster

 Gå till e-tjänsten »


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen
Privatkunder
Företags- och samfundskunder

Förutsättningar för användning:

Att använda tjänsten kräver autentisering antigen med personliga bankkoder eller med mobil id.

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag

Suomi.fi-fullmaktskod:

Ympäristöterveydenhuollon ilmoitukset

Ytterligare information om e-tjänster:

I frågor gällande anmälan kan du kontakta rådgivningen tfn (09) 310 14000.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Utskrivbara blanketter - Underrättelse om tillfällig försäljning, blankett för utskrift

Tilläggsuppgifter:
Blanketterna ska lämnas elektroniskt till adressen kymp.ulkomyynti@hel.fi eller per post till adressen Helsingfors stads miljötjänst, PL 58235, 00099 Helsingfors stad senast fyra arbetsdagar innan aktivitetens start.

Verksamhetsställen och kontaktinformation:För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn

Suomeksi » | På svenska | In English »