Hoppa till innehållet

Omprövningsbegäran om felparkeringsavgift

Med e-tjänsten kan du kolla felparkeringsavgiftens information och göra omprövningsbegäran om du anser att avgiften är ogrundad.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

1. Ansökan kommer till Helsingfors stadens parkeringsövervakning.
2. Den som bereder ärendet handlägger omprövningsbegäran.
3. Den kommunala parkeringsövervakaren fattar beslutet.
4. Beslutet skickas till sökanden per post.

Behandlingstid:

4 månader.

Giltighetstid:

En inskickad ansökan är i kraft tills den har behandlats och ett beslut fattats.

Ytterligare upplysningar:

Omprövningsbegäran ska framställas inom 30 dagar. Du behöver inte betala felparkeringsavgiften medan omprövningsbegäran handläggs. OBS! Eventuella bilagor om hälsotillståndet eller den ekonomiska situationen som kan bifogas omprövningsbegäran kommer att förstöras efter behandling av kravet på rättelse.

E-tjänster

 Gå till e-tjänsten »


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen
Privatkunder
Företags- och samfundskunder

Förutsättningar för användning:

Att använda tjänsten kräver autentisering
antigen med personliga bankkoder eller med mobil id.

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag

Suomi.fi-fullmaktskod:

Pysäköintivirhemaksuasioiden hoitaminen

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn

Suomeksi » | På svenska | In English »