Hoppa till innehållet

Ansökan om småbarnspedagogik eller förskoleundervisning

Med ansökan kan du ansöka om plats i Helsingfors stads svensk- och finskspråkiga förskoleundervisning, i finskspråkig småbarnspedagogik och i klubbverksamhet.

Ansök om plats inom småbarnspedagogiken senast fyra månader innan du behöver platsen eller så snart som du vet att du kommer att behöva den.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Ansökningsformuläret ger instruktioner om hur du ska fyllas i det. Uppgifter som saknas eller är felaktiga visas i röd text i navigationen till vänster och på sidan Sammandrag. Sänd-knappen aktiveras inte förrän alla obligatoriska uppgifter är ifyllda på blanketten. När du sänt blanketten kan du inte längre redigera den, men du kan använda den som botten för ansökningar som gäller syskon.

Du kan spara din ansökan som utkast i ärendemappen och komplettera den senare. Utkastet försvinner när ansökan sänds.

En ansökan som sänts in sparas i sökandens ärendemapp, i arkivsystemet för e-tjänster och i ett klientdatasystem som upprätthålls av servicehelheten för småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Tjänsten meddelar att sändningen lyckats och ger ett ärendenummer. Med hjälp av ärendenumret kan du följa upp behandlingen av din ansökan i ärendemappen. Status för en insänd ansökan som väntar på behandling är Sänt. När behandlingen av ansökan börjat, ändras status till I behandlingen.

Beslutet om plats i småbarnspedagogiken skickas elektroniskt till de vårdnadshavare som bor i samma hushåll som barnet till deras personliga ärendemappar, såvida de har sådana. Om vårdnadshavarna bor på olika adresser, men har gemensam vårdnad om barnet, skickas beslutet elektroniskt till bådas personliga ärendemappar, såvida de har sådana.

Också beslutet om avgiften skickas elektroniskt till ärendemappen, men då bara till den vårdnadshavare som meddelats ansvara för avgifterna.

Om du vill dra bort din ansökan, kan du göra det innan beslutet är fattat. Då ska du kontakta föreståndaren för det daghem som du placerat som första alternativ. Status för en bortdragen ansökan är Annullerad.

Om det sker förändringar i de uppgifter som du meddelat i din ansökan, ska du meddela detta per telefon till föreståndaren för det daghem du placerat som första alternativ.

Behandlingstid:

Behandlingstiden för en ansökan är högst fyra månader, sökanden inte själv har meddelat ett senare startdatum. behandlingen börjar ungefär två månader före det startdatum du angett.

Giltighetstid:

Ansökan är i kraft ett år efter det att den sänts in.

Ytterligare upplysningar:

Ansökan kan lämnas in tidigast ett år före det önskade startdatumet.

Också personer som bor utanför Helsingfors kan lämna in en ansökan. För att få en plats i småbarnpedagogiken måste familjen ändå bo i Helsingfors när vården börjar.

E-tjänster

 Gå till e-tjänsten »


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen
Beslutet tillgängligt i elektronisk form
Privatkunder

Förutsättningar för användning:

Att använda tjänsten kräver autentisering antingen med personliga bankkoder eller med mobil id.

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag

Suomi.fi-fullmaktskod:

Varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikan hakeminen

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Behandlingen av ansökan kan följas upp i ärendemappen. Klienten får en avisering per e-post om ändringar i ärendemappen. Man kan ändra adressen på sidan Min profil.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn

Suomeksi » | På svenska | In English »