Hoppa till innehållet

Familjedagvård i vårdarens hem

Familjedagvårdare som tar hand om barn i sitt eget hem är anställd hos Helsingfors stad.
Gruppen får bestå av högst fyra barn. Dessutom kan man även placera ett förskolebarn eller en skolelev i gruppen på eftermiddagarna.

Vårdaren och vårdnadshavarna kommer överens om vårdtiden separat för varje barn beroende på vårdnadshavarens arbetstider, studier eller andra behov. Familjedagvårdaren arbetar i regel 8-9 timmar per dag och i genomsnitt 40 timmar i veckan.

När vårdaren inte arbetar ordnas reservvård för barnet på ett daghem, ett gruppfamiljedaghem eller i en annan familjevårdares grupp.

Verksamhetsställen och kontaktinformation:För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn

Suomeksi » | På svenska | In English »