Hoppa till innehållet

Ansökan om hyresbostad

En elektronisk tjänst genom vilken man kan ansöka om Helsingfors stads hyresbostad.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Ansökan om Ara-hyresbostad fylls i på stadens e-tjänster genom att identifiera sig med bankkoder eller mobil ID. Efter att ansökan har skickats och tagits emot, sparas den i e-tjänsters ärendemapp och systemet för valet av hyresgäster. Systemet klassificerar bostadsbehovet i ansökan utgående från hur brådskande behovet är.

Uppgifterna i ansökan kan uppdateras i e-tjänsterna. Ansökan förnyas genom att uppdatera den. Den nya eller uppdaterade ansökan ersätter den tidigare inlämnade ansökan. Om din ansökan är inter längre giltig, måste du göra en ny. Ansökan i e-tjänsterna kann ändras bara av sökaren själv.

Ansökan om Ara-hyresbostad kan också lämnas in utan webbankkoder. Då kan du inte längre redigera dina sökuppgifter efter att du skickat in ansökan. Om din situation ändras måste du göra en ny ansökan.

Observera att varje sökande endast kan ha en giltig bostadsansökan i systemet åt gången. Om en medsökande gör sin egen bostadsansökan, återkallas de sökandes gemensamma ansökan.

Giltighetstid:

Ansökan är i kraft tre (3) månader efter att den lämnats in eller ändrats.

Avgifter:

Ansökan och förmedling av bostäder är kostnadsfria och den som tar emot bostaden behöver inte betala hyresgaranti eller andra garantiavgifter.

Ytterligare upplysningar:

Antalet sökande är större än antalet lediga bostäder och bostäder kan inte erbjudas till alla sökande. Huvudsökanden måste vara 18 år gammal och ha en finsk personbeteckning.

E-tjänster

 Gå till e-tjänsten »


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen
Privatkunder

Förutsättningar för användning:

Att använda tjänsten kräver autentisering antigen med personliga bankkoder eller med mobil id.

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag

Ytterligare information om e-tjänster:

Du kan följa vad som händer med din ansökan eller göra ändringar i den.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

E-tjänster

 Fyll i blanketten »


Privatkunder

Förutsättningar för användning:

Du kan lämna in din ansökan utan identifiering.

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

För att göra ändringar, kann du fylla i en ny ansökan eller kontakta vår kundservice.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Telefontjänst:

09 310 13030
öppet mån-tis 12:30-15:30, ons-tor 09-12, fre 12-14

Personlig betjäning:

Verkstadsgatan 8
öppet mån-tis 08:15-12, ons-tor 12-15, fre 12-15

Suomeksi » | På svenska | In English »