Hoppa till innehållet

Ansökan om småbarnspedagogik

Med ansökan kan du, i e-tjänsten Asti, ansöka om plats i Helsingfors stads småbarnspedagogik. Plats i förskoleundervisningen kan sökas genom Helsingfors stads e-tjänster.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Vid varje rubrik i ansökningsformuläret finns instruktioner om hur du ska fylla i formuläret. Uppgifter som saknas eller är felaktiga visas i röd text på den sida där informationen fattas. Du kan gå vidare i ansökningsprocessen när alla fält i formuläret är ifyllda. Ansökan kan sparas som utkast och utkastet går att redigera senare. Utkastet försvinner när ansökan skickas in. Ansökan kan redigeras fram till tre månader innan man önskar att småbarnspedagogiken ska inledas.

Den inskickade ansökan sparas automatiskt i e-tjänsten Asti. Du får en avisering när ansökan kommit fram. Den sökande kan följa med ansökningens status i Asti. Status för en inskickad ansökan som väntar på behandling är Skickad. När behandlingen av ansökan börjar ändras status till I behandling.

Beslut om ansökan om småbarnspedagogik fattas från och med det datum man önskar att småbarnspedagogiken ska inledas och i mån av möjlighet enligt familjens önskemål.

Barnets vårdnadshavare kan se beslutet om en plats inom småbarnspedagogiken i Asti.

Ansökan kan raderas innan beslutet har fattats. Status för en raderad ansökan är Annullerad. Då finns ansökan inte längre i systemet.

Kontaktuppgifter finns på daghemmens webbsidor och på webbsidan med familjedagvårdsområdena.

Behandlingstid:

Behandlingstiden för en ansökan är högst fyra månader, om sökanden inte själv har meddelat ett senare startdatum för småbarnspedagogiken. Behandlingen börjar ungefär tre månader före det startdatum du

Giltighetstid:

Ansökan är i kraft ett år efter det att den sänts in.

Avgifter:

Notera ärendemappen för kundavgiftsbeslutet.
Beslut om avgiften för småbarnspedagogiken skickas till den så kallade elektroniska ärendemappen i Helsingfors stads e-tjänster på adressen asiointi.hel.fi. Kundavgiftsbeslutet och beslutet om småbarnspedagogik skickas alltså till olika e-tjänster. Kundavgiftsbeslutet skickas till den vårdnadshavare som gjort ansökan om småbarnspedagogik.

Ytterligare upplysningar:

Ansökan kan lämnas in tidigast ett år före det önskade startdatumet.

Också personer som bor utanför Helsingfors kan lämna in en ansökan. För att få en plats i småbarnpedagogiken måste familjen ändå bo i Helsingfors när barnet inleder småbarnspedagogiken.

E-tjänster

 Gå till ansökan »


Kräver identifiering
Elektronisk behandling
Beslutet tillgängligt i elektronisk form

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn

Suomeksi » | På svenska