Hoppa till innehållet

Fostrans- och utbildningssektorn, anmälan om produktion av privata tjänster inom småbarnspedagogiken

En privat serviceproducent ska i enlighet med lagen om småbarnspedagogik anmäla sin service till kommunen innan verksamheten inleds. Anmälan sker med blanketten Anmälan om produktion av privat småbarnspedagogik. Bilagor som gäller verksamhetsstället, serviceproducenten och ansvarig person ska bifogas till blanketten.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Serviceproducenten ska boka tid för ett möte med en specialplanerare i god tid innan anmälan inlämnas till stadens registratorskontor. Anmälan kontrolleras i samband med mötet.

För att privat småbarnspedagogisk verksamhet ska kunna inledas krävs att en anmälan inlämnas och att också andra lagstadgade krav uppfylls. Därtill ska följande steg tas:

1. Serviceansvarig för den privata småbarnspedagogiken gör ett besök till verksamhetsstället efter att anmälan har mottagits.
2. Efter besöket behandlas anmälan vid tjänsten för styrning och övervakning av privat småbarnspedagogik vid fostrans- och utbildningssektorn.
3. Chefen för tjänsten för styrning och övervakning av privat småbarnspedagogik fattar i kommunens namn ett beslut om huruvida verksamheten kan inledas.
4. Då kommunen har fattat ett beslut om godkännande av att verksamheten kan inledas, registrerar regionförvaltningsverket det nya privata verksamhetsstället.

Behandlingstid:

Behandlingstiden från det att anmälan har mottagits till kommunens beslut är cirka 2 veckor.

Ytterligare upplysningar:

Anmälan ska inlämnas till stadens registratorskontor (besöksadress: Stadshuset, Norra Esplanaden 11-13, Helsingfors; postadress: Helsingfors stad, Registratorskontoret, PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD).

Utskrivbara blanketter - Anmälningsblanketten om eller ändring av produktion av privat småbarnspedagogik

Anmälan om eller ändring av produktion av privat småbarnspedagogik

Verksamhetsställen och kontaktinformation:För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn

Suomeksi » | På svenska | In English »