Hoppa till innehållet

Understöd till organisationer som erbjuder fritidsaktiviteter för barn under skolåldern som inte omfattas av tjänster inom småbarnspedagogiken

Fostrans- och utbildningsnämnden beviljar understöd för Helsingforsbaserade organisationer som erbjuder fritidsaktiviteter för barn under skolåldern som inte omfattas av tjänster inom småbarnspedagogiken på vardagar dagtid (kl. 8-17). Ansökningstiden är i januari.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

För att understöd ska beviljas förutsätts bl.a. att organisationen är registrerad, det kan påvisas att verksamhet pågått i minst ett år, verksamheten riktar sig till helsingforsare.
Ansökan kan kompletteras och bilagor till ansökan kan inlämnas efter ansökningstiden via e-tjänsten eller per post. 

Behandlingstid:

Cirka 3 månader

Giltighetstid:

En insänd ansökan är i kraft ända tills ett beslut har fattats eller ansökan återkallas.

E-tjänster

 Gå till e-tjänsten »


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen

Förutsättningar för användning:

Att använda tjänsten kräver autentisering antigen med personliga bankkoder eller med mobil id.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Då sökanden fyllt i understödsansökan kan den sparas som utkast i ärendemappen eller skickas för behandling till systemet för behandling av understöd. Behandlingen kan följas i ärendemappen under Händelser.

Uppgifterna i ansökan kan ändras så länge statusen är Mottagen. Då ärendet har statusen Behandling kan ändringar inte längre göras. En uppdaterad ansökan ersätter en tidigare skickad ansökan. Bilagor kan skickas med hjälp av meddelandeegenskapen inom den utsatta tiden. Under Händelser finns kontaktuppgifter till handläggaren.

Ytterligare information om e-tjänster:

Ansökningstiden är i januari.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Läs mer:

Utskrivbara blanketter - Blanketten, Understöd till organisationer som erbjuder fritidsaktiviteter för barn under skolåldern som inte omfattas av tjänster inom småbarnspedagogiken

Fostrans- och utbildningsnämnden beviljar understöd för Helsingforsbaserade organisationer som erbjuder fritidsaktiviteter för barn under skolåldern som inte omfattas av tjänster inom småbarnspedagogiken på vardagar dagtid (kl. 8-17).

För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors

Suomeksi » | På svenska | In English »