Hoppa till innehållet

Ansökan om verksamhetsstöd för ensamföretagare i Helsingfors under coronakrisen

Ansökningsperioden för stöd till egenföretagare slutade den 30 september 2020 kl. 23:59. Inga nya ansökningar kan skickas efter detta.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Ansökningsperioden för stöd till egenföretagare slutade den 30 september 2020 kl. 23:59. Inga nya ansökningar kan skickas efter detta.

Ytterligare upplysningar:

Stöd till ensamföretagare betalas per företagare. Om en ensamföretagare har flera företag där hen själv arbetar, kan stödet beviljas det företag som är företagarens huvudsyssla. En ensamföretagare kan endast söka verksamhetsunderstöd från den hemkommun som angetts i FODS-registret.

Man kan ansöka om stöd för ensamföretagare parallellt med arbetsmarknadsstöd för företagare. Ett verksamhetsstöd på 2000 euro för fasta kostnader inverkar inte på arbetsmarknadsstödet.

E-tjänster


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen
Elektronisk behandling
Beslutet tillgängligt i elektronisk form
Betalning möjlig
Företags- och samfundskunder

Förutsättningar för användning:

- Stödet är avsett för ensamföretagare på heltid, oavsett bolagsform.

- Förutsättningarna för ansökan om understöd uppfylls om du är i FöPL-registret och du under det föregående året haft företagsinkomst eller fakturering på minst 20 000 euro. Om din företagsverksamhet startade för mindre än ett halvår sedan ska du intyga att det fortsatta inkomstflödet skulle ha lett till en fakturering på 20 000 euro under en period på tolv månader.

- Ensamföretagaren får inte ha några anställda vid tidpunkten för ansökan. Om du hade anställda före den 16 mars 2020 men har sagt upp dem (inte permitterat) är du berättigad till stödet. Om det finns andra FöPL-försäkrade som faktiskt arbetar i företaget, kan du ansöka om stöd hos NTM-centralen.

- Din företagsverksamhet och omsättning har minskat avsevärt sedan den 16 mars 2020 på grund av coronaepidemin. Avsevärt innebär att omsättningen har minskat med minst 30 % då den hade varit stabil under de föregående tolv månaderna.

- Bokslutet för 2019 eller skattedeklarationen visar att företagsverksamheten varit lönsam. Om du har skatteskuld, ska du ha en plan för betalning av skatteskulden, som Skatteförvaltningen har godkänt. Då man bedömer om verksamheten är lönsam kan man ta hänsyn till ensamföretagarens utredning om en exceptionell situation under 2019.

- Ditt företag måste ha förutsättningar för en lönsam verksamhet efter coronaepidemin. Du ska även berätta till vad du ska använda stödpengarna. Stödet får inte användas för att betala företagarlön, utan det ska användas för till exempel hyra, inköp etc. Företagsverksamheten måste fortsätta efter coronaepidemin.

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag

Suomi.fi-fullmaktskod:

Avustushakemuksen tekeminen

Ytterligare information om e-tjänster:

Ansökningsperioden för stöd till egenföretagare slutade den 30 september 2020 kl. 23:59. Inga nya ansökningar kan skickas efter detta.

Tillgängliga språk:

finska

För tjänsten svarar:

Centralförvaltningen

Suomeksi » | På svenska | In English »