Hoppa till innehållet

Ansökan om tjänstebostad

En elektronisk tjänst, genom vilken man kan ansöka om Helsingfors stads tjänstebostad. Tjänsten är avsedd för anställda vid alla sektorer i Helsingfors stad, stadens centralförvaltning och vid affärsverken (utom HRT och Servicecentralen som förmedlar sina tjänstebostäder själva).

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Tjänstebostäder ansöks genom att välja ut bostäder ur bostadslistan. Att använda tjänsten kräver autentisering antingen med personliga bankkoder eller med mobil id. Ansökan sparas i ärendemappen och i ansökningsregistret.

Uppgifterna i ansökan kan uppdateras via ärendemappen antingen genom att göra en helt ny ansökan eller genom att ändra den föregående inlämnade ansökan. Den nya eller uppdaterade ansökan ersätter den tidigare inlämnade ansökan. Ansökan i e-tjänsterna kan ändras bara av sökaren själv.

Tjänstebostäder är knutna till en anställning vid Helsingfors stad och för dem tecknas hyresavtal som gäller tills vidare. I tjänstebostäderna betalas hyran mot faktura och tas ingen hyresgaranti.

Det finns bara ett litet antal tjänstebostäder och det finns ett stort antal sökande, och därför kan vi inte erbjuda en bostad till alla som vill ha en.

Behandlingstid:

Ansökan och förmedling av bostäder är kostnadsfritt och den som tar emot bostaden behöver inte betala hyresgaranti eller andra garantiavgifter. Hyran dras av direkt från den anställdas lön.

Giltighetstid:

Ansökan är i kraft tre månader efter att den lämnats in eller ändrats.

E-tjänster

 Gå till e-tjänsten »


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen
Privatkunder

Förutsättningar för användning:

Sökanden ska vara anställd vid Helsingfors stad. Tjänstebostäder ansöks i e-tjänsterna genom att identifiera sig med bankkoder eller mobil ID.

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Tjänstebostäder ansöks genom att välja ut bostäder ur bostadslistan. Att använda tjänsten kräver autentisering antingen med personliga bankkoder eller med mobil id. Ansökan sparas i ärendemappen och i ansökningsregistret.

Uppgifterna i ansökan kan uppdateras via ärendemappen antingen genom att göra en helt ny ansökan eller genom att ändra den föregående inlämnade ansökan. Den nya eller uppdaterade ansökan ersätter den tidigare inlämnade ansökan. Ansökan i e-tjänsterna kan ändras bara av sökaren själv.

Tjänstebostäderna är knutna till anställningen vid Helsingfors stad och för dem tecknas hyresavtal som gäller tills vidare. Det finns bara ett litet antal tjänstebostäder och det finns ett stort antal sökande, och därför kan vi inte erbjuda en bostad till alla som vill ha en.

Ytterligare information om e-tjänster:

I frågor kring ansökningar om en bostad i ett arbetsförhållande kan du kontakt bostadssekreteraren:
tfn (09) 310 13031, må och on kl. 9-11 eller tyosuhdeasunnot@hel.fi.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn

Suomeksi » | På svenska | In English »