Hoppa till innehållet

Begäran om rättelse av personuppgifter

En person vars uppgifter samlas i stadens register när han eller hon använder stadens tjänster kan genom den här tjänsten kräva att hans eller hennes uppgifter ska rättas.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

När en begäran om rättelse av personuppgifter skickas in, underrättas den anställda som samlar begäran om uppgifter inom sektorn, förvaltningen eller affärsverket om detta. Den som samlar begäran om uppgifter meddelar kontaktpersonen för registret elektroniskt om begäran. Inget beslut fattas i ärendet. Den registrerade kan kräva att bristfälliga personuppgifter ska kompletteras. I detta fall kan han eller hon skicka tilläggsförklaringar i en bilaga.

Behandlingstid:

Ett svar skickas till den registrerade senast inom 1 månad från begäran om rättelse.

Giltighetstid:

Begäran om rättelse är giltiga tills de besvaras.

E-tjänster

 Gå till begäran om rättelse av personuppgifter »


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen
Privatkunder

Förutsättningar för användning:

Begäran om rättelse av personuppgifter
Förutsätter att man är kund hos en av stadens tjänster som samlar personuppgifter. Begäran om rättelse av personuppgifter kräver stark identifiering.

Öppet dygnet runt varje dag

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

När en begäran om rättelse av personuppgifter skickas in, underrättas den anställda som samlar begäran om uppgifter inom sektorn, förvaltningen eller affärsverket om detta. Den som samlar begäran om uppgifter meddelar kontaktpersonen för registret elektroniskt om begäran. Inget beslut fattas i ärendet. Den registrerade kan ombes komplettera begäran och han eller hon kan skicka bilagor som stöd för sin begäran. Den registrerade underrättas om huruvida begäran godkänns genom tjänsten asiointi.hel.fi eller får i tjänsten en länk till ett annat system i vilket uppgifterna finns eller den registrerade kan få uppgifterna också i en krypterad e-post.
Ett svar skickas till den registrerade senast inom 1 månad från begäran.
Begäran är giltig tills den besvaras. Den registrerade kan skicka en ny begäran för att häva eller komplettera sin tidigare begäran.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:För tjänsten svarar:

Centralförvaltningen

Suomeksi » | På svenska | In English »