Hoppa till innehållet

Begäran om rättelse av personuppgifter

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordningen personen har rätt att kräva att staden rättar inexakta eller felaktiga personuppgifter om honom eller henne själv. Man har rätt att komplettera ofullständiga uppgifter, bland annat genom att ge en tilläggsutredning.

En person vars uppgifter samlas i stadens register när han eller hon använder stadens tjänster kan genom den här tjänsten kräva att hans eller hennes uppgifter ska rättas. Rättelse av personuppgifter kan också begäras av en vårdnadshavare, en intressebevakare eller en befullmäktigade.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

När en begäran om rättelse av personuppgifter skickas in, underrättas den anställda som samlar begäran om uppgifter inom sektorn, förvaltningen eller affärsverket om detta. Den som samlar begäran om uppgifter meddelar kontaktpersonen för registret elektroniskt om begäran. Inget beslut fattas i ärendet. Personen kan kräva att bristfälliga personuppgifter ska kompletteras. I detta fall kan han eller hon skicka tilläggsförklaringar i en bilaga.

Behandlingstid:

Ett svar skickas senast inom en månad från begäran om rättelse.

Giltighetstid:

Begäran om rättelse är giltiga tills de besvaras.

E-tjänster

 Gå till begäran om rättelse av personuppgifter »


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen
Privatkunder

Förutsättningar för användning:

Förutsätter att man är kund hos en av stadens tjänster som samlar personuppgifter. Begäran om rättelse av personuppgifter kräver stark identifiering.

Öppet dygnet runt varje dag

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

När en begäran om rättelse av personuppgifter skickas in, underrättas den anställda som samlar begäran om uppgifter inom sektorn, förvaltningen eller affärsverket om detta. Den som samlar begäran om uppgifter meddelar kontaktpersonen för registret elektroniskt om begäran. Inget beslut fattas i ärendet. Den som gör en begäran om rättelse kan ombes komplettera begäran och han eller hon kan skicka bilagor som stöd för sin begäran. Den som gör en begäran om rättelse underrättas om huruvida begäran godkänns genom en skyddad e-post eller per post. Ett svar skickas senast inom en månad från begäran.

Begäran är giltig tills den besvaras. Den som gör en begäran om rättelse av personuppgifter kan skicka en ny begäran för att häva eller komplettera sin tidigare begäran.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Utskrivbara blanketter - Begäran på rättelse av registeruppgifter - pappersdokument

Begäran på rättelse av registeruppgifter

Tilläggsuppgifter:
Man kan personligen besöka stadens serviceställen och där framföra sin begäran om rättelse av felaktiga uppgifter.

Framställningar av alla slag kan lämnas in på registratorskontoret.

Stadens registratorskontor: Norra esplanaden 11-13

Förutom på registratorskontoret kan man också lämna in begäran på följande serviceställen, såvitt ärendet gäller just den sektorn:

Fostrans- och utbildningssektorn: Töysägatan 2 D samt skolor och daghem
Stadsmiljösektorn: Verkstadsgatan 8
Social- och hälsovårdssektorn: alla serviceställen
Företagshälsan Helsingfors: Helsingegatan 24, 2 vån.

Verksamhetsställen och kontaktinformation:För tjänsten svarar:

Centralförvaltningen

Suomeksi » | På svenska | In English »