Hoppa till innehållet

Ansök om Helsingforstillägget

Skicka den ifyllda ansökan med bilagor via den krypterade förbindelsen: https://securemail.hel.fi till: helsinkilisa@hel.fi. Bilagorna ska vara i PDF- eller JPG-format, eller utskrivna och skickade per post till: Helsingforstillägget, Näringslivsavdelningen, PB 20, 000999 Helsingfors stad.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

-Om arbetsgivaren också ansöker om lönesubvention, gör hen det före hen ansöker om Helsingforstillägget och bifogar lönesubventionsbeslutet till ansökan om Helsingforstillägget.
-Om arbetsgivaren ingår ett läroavtal, gör hen det före hen ansöker om Helsingforstillägget och bifogar läroavtalsdokumentet till ansökan om Helsingforstillägget.
-När arbetsavtalet är undertecknat, ansöker arbetsgivaren om Helsingforstillägget och bifogar arbetsavtalet till ansökan om Helsingforstillägget.
-Det behovsprövade stödet beviljas om ansökan uppfyller villkoren.
-Staden betalar Helsingforstillägget till arbetsgivaren.
-Arbetsgivaren betalar lönen till den anställde.

Behandlingstid:

Circa fyra veckor

Ytterligare upplysningar:

När ansöker man om Helsingforstillägget?
Ansök om Helsingforstillägget under det kalenderår då anställningen för personen som ska sysselsättas börjar. Helsingforstillägget söks enligt anställningsförhållandets längd, dock för högst tolv månader. Man kan ansöka om Helsingforstillägget för ett läroavtal med lönesubvention för hela läroavtalsutbildningens varaktighet. Stödet söks i perioder på tolv månader.

Utskrivbara blanketter - Helsingforstillägget för lön

För vem: alla arbetsgivare inom den privata och tredje sektorn.
För vad: lönekostnader.
Belopp: högst 800 euro per månad. Beloppet påverkas av arbetsgivarens lönekostnader och övriga stöd som betalas ut till dem; lönesubvention och utbildningsersättning.
Varaktighet: högst för tolv månader, i läroavtal högst för hela läroavtalstiden.
Förutsättningar för stödet är att lönesubvention har beviljats för anställningen.

Tilläggsuppgifter:
Mirkka Kesti-Helia, tfn 040 198 5891
Sonja Vuorela, tfn 040 183 3021

helsinkilisa@hel.fi

Utskrivbara blanketter - Helsingforstillägget för sysselsättning

För vem: företag och samfund som utövar ekonomisk verksamhet.
För vad: andra kostnader än lönekostnader för anställning av en person, såsom kostnader för handledning, inskolning, arbetsredskap, arbetskläder och arbetslokaler, när inget annat stöd utbetalas för dessa kostnader.
Belopp: 500 euro/månad.
Varaktighet: högst tolv månader.
Stödet kan också beviljas utan beviljad lönesubvention för anställningen.

Tilläggsuppgifter:
Mirkka Kesti-Helia, tfn 040 198 5891
Sonja Vuorela, tfn 040 183 3021

helsinkilisa@hel.fi

Utskrivbara blanketter - Helsingforstillägget för uppdrag

För vem: företag och samfund som utövar ekonomisk verksamhet.
För vad: ett engångsarbete eller projekt. Uppdraget utförs via exempelvis ett andelslag, en firma eller lättföretagande.
Belopp: högst 50 procent av uppdragets totala belopp, dock högst 1 500 euro.
Varaktighet: arbetsgivaren kan ansöka om Helsingforstillägget för högst två uppdrag per år, och uppdragsavtalet ska ta hänsyn till sådant som rör arbetslöshetsskydd och arbetsgivarens skyldigheter.

Tilläggsuppgifter:
Mirkka Kesti-Helia, tfn 040 198 5891
Sonja Vuorela, tfn 040 183 3021

helsinkilisa@hel.fi

För tjänsten svarar:

Centralförvaltningen

Suomeksi » | På svenska | In English »