Hoppa till innehållet

Stadsstyrelsen, ansökan om bidrag för invånardelaktighet - Små understöd

OBS! Ansökan om små understöd för invånardelaktighet öppnas 15 i januari.

Stadsstyrelsen beviljar årligen understöd för invånardelaktighet. Understödskategorierna är allmänt understöd för underhåll av andra än stadens invånarlokaler och för samordning av verksamheten, verksamhetsunderstöd för utveckling av strukturer och metoder som ökar invånardelaktigheten, små understöd för förverkligande av nya eller begynnande projekt eller projekt av engångsnatur som ingår i de föregående kategorierna.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Understöd kan sökas av registrerade sammanslutningar, såsom invånar- eller stadsdelsföreningar, andra föreningar, stiftelser, andelslag, sociala företag, parkeringsbolag som förvaltar invånarhus och andra företag, såvida den verksamhet som understödet beviljas för är allmännyttig och riktar sig till Helsingfors stads invånare.

Stadens allmänna anvisningar tillämpas på sökande som är företag. Små understöd kan också sökas av oregistrerade aktörer såsom stadsdelsrörelser och olika slags verksamhets- och arbetsgrupper.

Då den sökande har fyllt i ansökan kan han eller hon spara den som utkast i sin ärendemapp eller skicka in ansökan för handläggning till handläggningssystemet för ansökningar. Handläggningen av ärendet kan följas i ärendemappen under Händelser.

Uppgifterna i ansökan kan ändras så länge som ansökans status är Mottagen. Då ansökans status ändras till Behandlad är det inte längre möjligt att göra ändringar i den. En uppdaterad ansökan ersätter den tidigare ansökan. Bilagor kan skickas med meddelandefunktionen före den utsatta tiden. Under Händelser finns handläggarens kontaktuppgifter.

En ansökan som skickats in gäller tills ett beslut har fattats. En ny ansökan som gjorts för samma ändamål ersätter den gamla, om den har skickats inom den utsatta tiden. Det noggranna inlämningsdatumet meddelas årligen i stadens gemensamma kungörelse.

Ansökningar om små understöd tas emot året runt. Beslut om beviljande av små understöd fattas av kommunikationsdirektören. Små understöd som beviljas är högst 3 000 euro.

1. Besluten som gäller understöd för invånardelaktighet fattas av stadsfullmäktige, stadsstyrelsen eller stadsdirektören. Beslutet fattas i första hand av stadsstyrelsen. Beslutet fattas efter att stadens budget har godkänts, i praktiken i december som tidigast.

2. Sökanden får meddelande om beslutet per post.

3. Beviljade bidrag betalas till den sökande sammanslutningens bankkonto.

Tilläggsinformation: Lisätietoa avustusten hakemisesta: www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/asukas-jarjesto-toiminta/avustukset/

eller delaktighetsansvarig Anu Markkola, anu.markkola@hel.fi.

Giltighetstid:

En ansökan som skickats in gäller tills beslutet har fattats. En ny ansökan som gjorts för samma ändamål ersätter den gamla, om den har skickats inom den utsatta tiden.

E-tjänster

 Gå till ansök om små understöd »


Kräver identifiering

Förutsättningar för användning:

Användningen av tjänsten förutsätter identifiering antingen med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
Öppet dygnet runt varje dag

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag

Suomi.fi-fullmaktskod:

Avustushakemuksen tekeminen

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

1. Besluten som gäller understöd för invånardelaktighet fattas av stadsfullmäktige, stadsstyrelsen eller stadsdirektören. Beslutet fattas i första hand av stadsstyrelsen. Beslutet fattas efter att stadens budget har godkänts, i praktiken i december som tidigast.
2. Sökanden får meddelande om beslutet per post.
3. Beviljade bidrag betalas till den sökande sammanslutningens bankkonto.
4. En utredning om användningen av de allmänna understöd och verksamhetsunderstöd som beviljats för år 2017 ska ges senast 30.4.2018. Utredningen ges på denna blankett:https://response.questback.com/helsinginkaupunki/zyzsv0nov1
(OBS! Under ansökningsblankettens punkt för en utredning om användningen av föregående års understöd kan sökanden ange att utredningen har getts på en separat blankett.)

Tillgängliga språk:

finska

För tjänsten svarar:

Centralförvaltningen

Suomeksi » | På svenska