Hoppa till innehållet

Kultur, ansökan om utvecklingsunderstöd

Stöd för utvecklingsprojekt som uppfyller minst ett av följande kriterier: 1. Svarar på ett upplevt utvecklingsbehov inom kulturfältet (exempelvis när staden saknar motsvarande verksamhet). 2. Projekt som vid sidan av den part som genomför projektet även främjar det övriga konst- och kulturfältet. 3. Projekt som stödjer stadens strategiska och kulturpolitiska mål.

E-tjänster

 Ansökan »

Förutsättningar för användning:

För vem: Registrerade aktörer i Helsingfors som inte omfattas av statsandelssystemet (VOS) för scenkonst eller musik.
För vilka ändamål: utvecklingsprojekt som uppfyller minst ett av följande kriterier: 1. Svarar på ett upplevt utvecklingsbehov inom kulturfältet (exempelvis när staden saknar motsvarande verksamhet). 2. Projekt som vid sidan av den part som genomför projektet även främjar det övriga konst- och kulturfältet. 3. Projekt som stödjer stadens strategiska och kulturpolitiska mål.

Öppet dygnet runt varje dag

Suomi.fi-fullmaktskod:

Avustushakemuksen tekeminen

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

För tjänsten svarar:

Kultur- och fritidssektorn

Suomeksi » | På svenska | In English »