Hoppa till innehållet

Kultur, ansökan om utvecklingsunderstöd

Utvecklingsunderstöd beviljas för registrerade konst- och kulturinstitutioner och sammanslutningar i Helsingfors för utvecklingsprojekt som svarar på behov inom kulturfältet.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Ansökningstiden för utvecklingsunderstöd går ut fr 28.8.2020 kl. 16.00.

Beslutet meddelas skriftligen.

Du skall göra en rapport om användningen av understödet på blanketten för det ändamålet inom det datum som är angivet i beslutet.

Behandlingstid:

Vi informerar om besluten för ansökningarna efter kultursektionens möte i november.

Giltighetstid:

Ansökningen är i kraft tills den behandlas. Bristfälliga ansökningar förkastas.

E-tjänster

 Ansökan »

Förutsättningar för användning:

Utvecklingsunderstöd beviljas
- för registrerade konst- och kulturinstitutioner och sammanslutningar i Helsingfors
- för utvecklingsprojekt som svarar på behov inom kulturfältet, till exempel om motsvarande verksamhet saknas i staden, liksom kulturhus i stadsdelar
- projektet involverar förutom den organiserande institutionen också en bredare grupp aktörer inom konst- och kulturfältet
- projektet stöder Helsingfors kulturnämnds strategi och kulturpolitiska mål

Öppet dygnet runt varje dag

Suomi.fi-fullmaktskod:

Avustushakemuksen tekeminen

Ytterligare information om e-tjänster:

Verksamheter som understöds är till exempel
- samarbetsnätverk
- experiment och nya arbetssätt (t.ex. innovativa verksamhetsmodeller, koncept, nya lokallösningar)
- projekt som har som mål att förnya och utveckla kultur och konst
- projekt för yrkesmässig kompetensutveckling
Under åren 2017-2018 fokuserar man inom kulturpolitiskt utvecklingsarbete på bl.a. följande:
- Helsingforsmodellens verksamhet och åtkomst till kultur på olika områden i staden
- Kulturarbete inom äldreomsorgen
- Grundundervisning i konst
Enligt prövning kan också andra utvecklingsprojekt som uppfyller bedömningskriterierna beviljas understöd.
- Understödet beviljas för 1-3 år

Ansökningsblanketten öppnas den 1.8.2017. Lägg märke till att sökande förutom ansökningsblanketten ska fylla i den tillhörande tilläggsblanketten

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

För tjänsten svarar:

Kultur- och fritidssektorn

Suomeksi » | På svenska | In English »