Hoppa till innehållet

Inledningsrätt

Inledningsrätt kan sökas av grundad anledning för byggande av en del
av en byggnad eller en hel byggnad innan tillståndet vunnit laga kraft.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Inledningsrätt kan sökas i samband med den egentliga ansökan om
tillstånd för projektet eller med en skild ansökan. Inledningsrätt
ska sökas senast inom 14 dagar från att besvärstiden för projektets
tillståndsbeslut gått ut.

Avgifter:

Se linken Avgifter som tas ut.

Ytterligare upplysningar:

Läs mer i anvisningen Inledningsrätt.

E-tjänster

 Lupapiste.fi »


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen
Elektronisk behandling
Beslutet tillgängligt i elektronisk form
Privatkunder
Företags- och samfundskunder

Förutsättningar för användning:

Kunden måste registrera sig för att använda tjänsten. Det är även möjligt att skapa ett företagskonto.

Tjänsten tillgänglig varje dag

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn

Suomeksi » | På svenska