Hoppa till innehållet

Anmälan enligt 136 § i miljöskyddslagen om sanering av förorenad mark

Enligti miljöskyddslagen kan sanering av mark på ett förorenat område och utnyttjande på täktområdet eller bortskaffande för behandling annanstans av marksubstanser som tagits i samband med sanering inledas genom en anmälan.

Verksamhetsställen och kontaktinformation:För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn

Suomeksi » | På svenska