Suoraan sisältöön

Kompletterande utkomststödsansökan

Med hjälp av tjänsten kan du anhålla om kompletterande utkomststöd.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Helsingforsbor som har ett beslut från FPA om grundläggande utkomststöd kan söka kompletterande utkomststöd via e-tjänster.

1. Studera blankettens frågor i förväg.
2. Ytterligare information om kompletterande utkomststöd hittar du här på sidan Utkomststöd och socialt arbete. Till ansökan behöver du endast de bilagor eller utredningar som behövs för kompletterande utkomststöd.
3. Innan du börjar fylla i blanketten, se till att du har alla nödvändiga bilagor i elektronisk form. Du kan spara ansökningsblanketten som ett utkast. Bilagor kan inte i efterskott skickas via webben, utan då sänds de till Mottagning av ansökningar, PB 8320, 00099 Helsingfors stad.
4. Maximiantalet bilagor är 15 st. och en bilaga får vara högst 2 Mb.
5. Efter att du sänt ansökan får du ett meddelande: Ansökan har sänts. En stund efter att ansökan sänts får du ett meddelande Sändning av blanketten lyckades och den har sparats i ärendemappen på nummer xxxxx.
6. Om du önskar ta tillbaka din ansökan ring utkomststödets telefonrådgivning Om du önskar ta tillbaka din ansökan ring utkomststödets telefonrådgivning må-fr kl. 9-12, 09 310 44967 (svenska) eller 09 310 56257 (finska).
7. Behandlingen av en ansökan slutar då ett beslut fattas. Beslutet sänds per post.
8. Du kan följa med behandlingen i Status-spalten i din ärendemapp.

Behandlingstid:

Behandlingstiden för ansökan är i allmänhet 7 arbetsdagar från att alla uppgifter som behövs för beslutsfattande står till förfogande.

E-tjänster

 Fyll i blanketten »


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen
Elektronisk behandling
Privatkunder

Förutsättningar för användning:

Att använda tjänsten kräver autentisering antigen med personliga bankkoder eller med mobil id.

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag.

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Du kan följa med behandlingen av ansökan i din ärendemapp.

Ansökans status:
Har sänts = sändning av ansökan har lyckats.
Har mottagits = ansökan har mottagits men behandlingen har inte ännu inletts.
Behandlas = behandlingen av ansökan har inletts.
Avgjord = ansökan har besvarats med ett beslut som sänds till den sökande per post.
Återkallad = ansökan har återkallats av handläggaren, eftersom den överlappar med en annan ansökan eller du själv meddelat om återkallelse av din ansökan.

Om du vill ha e-postmeddelanden om statusändringar i din ansökan, kolla i Egna uppgifter att din e-postadress är korrekt.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn

Suomeksi » | På svenska | In English »