Hoppa till innehållet

Stadsstyrelsen, ansökan om bidrag för invånardelaktighet

Stadsstyrelsen beviljar årligen understöd för invånardelaktighet. Understödskategorierna är allmänt understöd för underhåll av andra än stadens invånarlokaler och för samordning av verksamheten, verksamhetsunderstöd för utveckling av strukturer och metoder som ökar invånardelaktigheten, små understöd för förverkligande av nya eller begynnande projekt eller projekt av engångsnatur som ingår i de föregående kategorierna.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Understöd kan sökas av registrerade sammanslutningar, såsom invånar- eller stadsdelsföreningar, andra föreningar, stiftelser, andelslag, sociala företag, parkeringsbolag som förvaltar invånarhus och andra företag, såvida den verksamhet som understödet beviljas för är allmännyttig och riktar sig till Helsingfors stads invånare.

Stadens allmänna anvisningar tillämpas på sökande som är företag. Små understöd kan också sökas av oregistrerade aktörer såsom stadsdelsrörelser och olika slags verksamhets- och arbetsgrupper.
Då den sökande har fyllt i ansökan kan han eller hon spara den som utkast i sin ärendemapp eller skicka in ansökan för handläggning till handläggningssystemet för ansökningar. Handläggningen av ärendet kan följas i ärendemappen under Händelser.
Uppgifterna i ansökan kan ändras så länge som ansökans status är Mottagen. Då ansökans status ändras till Behandlad är det inte längre möjligt att göra ändringar i den. En uppdaterad ansökan ersätter den tidigare ansökan. Bilagor kan skickas med meddelandefunktionen före den utsatta tiden. Under Händelser finns handläggarens kontaktuppgifter.

En ansökan som skickats in gäller tills ett beslut har fattats. En ny ansökan som gjorts för samma ändamål ersätter den gamla, om den har skickats inom den utsatta tiden. Det noggranna inlämningsdatumet meddelas årligen i stadens gemensamma kungörelse.

Ansökningstiden för 2024 års allmänna understöd och verksamhetsunderstöd börjar 1.4.2023 och går ut 2.5.2023 kl. 16.00.

1. Besluten som gäller understöd för invånardelaktighet fattas av stadsfullmäktige,
stadsstyrelsen eller stadsdirektören. Beslutet fattas i första hand av
stadsstyrelsen. Beslutet fattas efter att stadens budget har godkänts, i
praktiken i december som tidigast.
2. Sökanden får meddelande om beslutet per post.
3. Beviljade bidrag betalas till den sökande sammanslutningens bankkonto.
4. En utredning om användningen av de allmänna understöd och verksamhetsunderstöd
som beviljats för år 2022 ska ges senast 30.4.2023.

(OBS! Under ansökningsblankettens punkt för en utredning om användningen av föregående års understöd kan sökanden ange att utredningen har getts på en separat blankett.)

Mer information: Veli-Matti Hurtig, veli-matti.hurtig@hel.fi.

Giltighetstid:

En ansökan som skickats in gäller tills beslutet har fattats. En ny ansökan som gjorts för samma ändamål ersätter den gamla, om den har skickats inom den utsatta tiden.

E-tjänster

 Ansök om bidrag för invånardelaktighet »


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen
Privatkunder

Förutsättningar för användning:

Användningen av tjänsten förutsätter identifiering antingen med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag

Suomi.fi-fullmaktskod:

Avustushakemuksen tekeminen

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

1. Besluten som gäller understöd för invånardelaktighet fattas av stadsfullmäktige, stadsstyrelsen eller stadsdirektören. Beslutet fattas i första hand av stadsstyrelsen. Beslutet fattas efter att stadens budget har godkänts, i praktiken i december som tidigast.
2. Sökanden får meddelande om beslutet per post.
3. Beviljade bidrag betalas till den sökande sammanslutningens bankkonto.
4. En utredning om användningen av de allmänna understöd och verksamhetsunderstöd som beviljats för år 2017 ska ges senast 30.4.2018. Utredningen ges på denna blankett: https://response.questback.com/helsinginkaupunki/zyzsv0nov1
(OBS! Under ansökningsblankettens punkt för en utredning om användningen av föregående års understöd kan sökanden ange att utredningen har getts på en separat blankett.)

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:För tjänsten svarar:

Centralförvaltningen

Suomeksi » | På svenska